Actiz over Regeerakkoord: ingrijpend en ingewikkeld

30-10-2012 14:21

Fundamentele keuzes door de overheid voor de toekomst van de langdurige zorg zijn nodig. ActiZ pleit daar al jaren voor: de ouderenzorg moet anders georganiseerd worden. Daar geeft het Regeerakkoord Rutte II gehoor aan: het maakt geen halfslachtige compromissen en gebruikt geen kaasschaafmethodes, maar heldere keuzes. ActiZ staat achter het feit dat deze keuze wordt gemaakt, maar niet achter de aanpak die overheid kiest.

In het regeerakkoord staat een aantal grote struikelblokken: de omvang van de bezuinigingen; de versnipperdheid van de maatregelen en het feit dat het ingewikkelder wordt voor zorgaanbieders.

Verlies tienduizenden banen
Het regeerakkoord stelt een bezuiniging van €2,4 miljard op de ouderenzorg voor. ActiZ gaf in haar Deltaplan voor de Ouderenzorg aan dat een demping van de kostengroei van €1,2 miljard in 2017 haalbaar is zonder kwaliteitsverlies. ActiZ voorziet dan ook een groot probleem bij het voorstel om de facto de huishoudelijke hulp af te schaffen en te bezuinigen op persoonlijke verzorging en begeleiding. Deze bezuinigingen leiden naar verwachting tot verlies van tienduizenden banen in de branche.

Integrale visie
ActiZ mist een integrale visie in het regeerakkoord. De rigoureuze bezuinigingen op huishoudelijke zorg, begeleiding en verzorging thuis stroken niet met de ontwikkeling dat mensen langer thuis blijven wonen. Ook vindt ActiZ het tegenstrijdig dat er enerzijds extra gelden komen voor de wijkverpleegkundigen om zorg dichtbij en in de buurt te organiseren en anderzijds het voorstel voor een landelijke aanpak voor de langdurige zorg. Het extra geld voor de wijkverpleegkundigen is positief. ActiZ meent dat dan ook juist meer ingezet moet worden op maatwerk. Een centrale zorginkoop strookt daar niet mee.
In haar Deltaplan stelt ActiZ juist voor om de zorg dichtbij de cliënt te organiseren, zodat deze zorg op maat krijgt. Dat geeft de cliënt meer zeggenschap over de zorg. Juist door die eigen regie te stimuleren in combinatie met goede ondersteuning van de informele zorg, kan de groei in de kosten van de zorg gedempt worden.

Knip tussen verpleging en verzorging
Daarnaast maakt het regeerakkoord de organisatie van de zorg ingewikkelder. Het kabinet zet met haar voorstel een knip in uitvoering van de zorg: verzorging en verpleging worden uit elkaar gehaald. Dat maakt het lastig voor professionals om integrale zorg aan te bieden. ActiZ vindt dat verpleging en verzorging één geheel is en moet blijven. Dat geheel kan in de in de Zorgverzekeringswet ondergebracht worden.

Jeugdgezondheidszorg
ActiZ vindt het positief is dat de transitie jeugd door gaat zoals gepland, inclusief jeugd GGZ. Dat de beoogde eigen bijdrage voor jeugd niet doorgaat, zal goed uitwerken voor het preventief jeugdbeleid. Ook daarover is ActiZ blij. Zorgelijk is dat de korting op jeugdzorg oploopt van 10 naar 15 procent. Dat betekent ook voor de jeugdgezondheidszorg en het lokale jeugdbeleid dat gemeenten nog meer gaan bezuinigen.

Afspraken
Het kabinet komt met ingrijpende financiële en zorginhoudelijke maatregelen in de ouderenzorg. ActiZ heeft hetzelfde doel als het kabinet: een fundamentele wijziging in de organisatie van de langdurige zorg. Daartoe stelt ActiZ een aantal randvoorwaarden in haar Deltaplan: maatwerk in de zorg, meer zeggenschap voor de cliënt en ruimte voor ondernemerschap van de zorgaanbieder. ActiZ gaat graag het gesprek aan met het kabinet om afspraken te maken over de manier waarop de noodzakelijke transitie in de ouderenzorg tot stand komt.

Bron: Actiz

 

►  Meer over regeerakkoord: Overzicht zorgmaatregelen en Nieuws en reacties vanuit zorgveld 

►  Ander nieuws en ontwikkelingen zorg: Actueel

 

 

Terug

Gratis nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen aangaande zorg & hulp?

E-mail
 

Vind zorg, hulp en informatie


 

Miljoenennota en Rijksbegroting 2017
Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota 2017 en Rijksbegroting 2017 weer bekend gemaakt. Le es hier wat de gevolgen zijn van de plannen o.g.v. zorg, welzijn en werk.

Partners                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante