Belangrijke wijziging Toeslagenwet per 1 juli 2016 voor mantelzorger

07-07-2016 15:41

De toeslagenwet vult een aantal sociale uitkeringen (ziektewet, WIA, WAO, Wajong, IOW, WW) aan met een toeslag tot het relevant sociaal minimum, als u daar met uw (gezins)inkomen onder blijft. Uw leefsituatie is daarbij ook van belang: getrouwd of daarmee gelijkgesteld of alleenstaand. Per 1 juli 2016 is daar bijgekomen: alleenstaand-woningdeler.

Wanneer bent u een alleenstaand-woningdeler?

U bent alleenstaand-woningdeler als u:

  • 21 jaar of ouder bent èn
  • de woning deelt met minstens 1 andere medebewoner.

Wat zijn de gevolgen voor u als mantelzorger?

Bent u mantelzorger met één van de genoemde uitkeringen en alleenstaand-woningdeler? Dan betekent dit een vermindering van de toeslag die u anders op uw uitkering zou krijgen.

Geleidelijke verlaging

Omdat de invoering van het begrip alleenstaand-woningdeler ingrijpende gevolgen heeft, wordt de toeslag die u nu krijgt geleidelijk verlaagd. Van 1 juli 2016 tot 1 januari 2019 wordt de toeslag elk jaar 5% lager. 

Bewoners die niet worden meegeteld als medebewoner

  • bewoners die jonger zijn dan 21 jaar
  • studenten die een opleiding volgen waardoor zij recht kunnen hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming inde studiekosten
  • studenten die een Beroep Begeleidende Leerweg volgen (BBL)
  • bewoners van een verpleeghuis of groepswoning voor gehandicapten volgens de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • bewoners met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder
  • uw verhuurder of huurder, tenzij het gaat om naaste familie bijvoorbeeld opa, vader, (schoon)zus of (klein)kind zij gelden wel als medebewoner

Aandachtspunt

Als de situatie van de personen waarmee u woont verandert, moet u dit binnen 1 week nadat deze verandering bij u bekend had kunnen zijn, aan het UWV doorgeven.

Bron: Mezzo

Terug

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  De Miljoenennota en Rijksbegroting 2018 zijn weer bekend. Lees hier wat de gevolgen zijn o.g.v. zorg, welzijn en inkomen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante