Reactie LOC op regeerakkoord: Perspectief op duurzame langdurende zorg ontbreekt

30-10-2012 14:17

In het regeerakkoord gaat het vooral over systeemwijzigingen in de langdurende zorg. Overhevelingen van de ene wet naar de andere. Meer verantwoordelijkheid bij de gemeenten. LOC Zeggenschap in zorg mist daarin een perspectief op een gezonde samenleving. Hoe kunnen mensen een waardevol leven leiden, ook als ze meer beperkingen krijgen? Welke ondersteuning is daarbij nodig? LOC wil de komende periode samen met de aangesloten cliëntenraden daar een bijdrage aan leveren.

Mensen

Ieder systeem heeft voor- en nadelen. Daarom is het belangrijk te starten vanuit de vraag: hoe kijken we tegen mensen aan? Niemand is alleen maar zwak of beperkt. Ieder mens heeft een gezonde kant. Dat geldt ook voor mensen die langdurend zorg nodig hebben. Uit alle onderzoeken blijkt dat mensen gelukkiger zijn als zij aangesproken worden op hun gezonde kant. Tot nu toe richt de zorg zich vooral op het niet gezonde in de mens. We beginnen nu vaak bij het systeem, terwijl we zouden moeten starten bij de vraag: wat hebben mensen nodig om zin te geven aan hun leven? En hoe organiseren we dat dan?

Wensen

In het regeerakkoord is afgesproken dat het recht op zorg plaats maakt voor een voorziening. Veel cliënten(raden) hebben bij LOC aangegeven daar moeite mee te hebben. Vooral omdat deze verandering door financiële redenen ingegeven lijkt. De andere kant is dat met een voorziening meer maatwerk mogelijk is. Twee personen met hetzelfde probleem kunnen een andere oplossing nodig hebben, omdat ze verschillend zijn. Er liggen kansen om meer bij de wensen en behoeften van mensen aan te sluiten. LOC zal met de aangesloten cliëntenraden scherp in de gaten houden of dat ook gebeurt. En waar nodig samen blijven aangeven hoe het anders kan.

Ondersteuning

De nieuwe regering heeft aangegeven hoe zij de systemen wil veranderen. LOC en de aangesloten cliëntenraden willen meedenken aan hoe we dat organiseren. Zoals: hoe zorgen we dat bij indicatiestelling mensen op maat krijgen waar ze behoefte aan hebben? Hoe regelen we dat mensen die dat nodig hebben maximaal ondersteund worden? Hoe zorgen we dat mensen hun potentie kunnen benutten? Wat is er nodig om mensen hun eigen regie te laten behouden?

Kloof

In de langdurende zorg gaat het in toenemende mate over economische waarden. Zoals: beheersing, productieafspraken, zorgproducten en profielen. Bij mensen die iets nodig hebben gaat het over warmte, aandacht, hobby’s, welbevinden. De grote opdracht voor de komende jaren is de kloof tussen systeem en mens te dichten. LOC vindt het belangrijk met landelijke en lokale partijen, maar vooral met mensen zelf, te werken aan deze verandering. Daarbij gaat het niet om een systeemwijziging, maar een cultuurverandering.

Bron: LOC

 

►  Meer over regeerakkoord: Overzicht zorgmaatregelen en Nieuws en reacties vanuit zorgveld 

►  Ander nieuws en ontwikkelingen zorg: Actueel

 

Terug

Gratis nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen aangaande zorg & hulp?

E-mail
 

Vind zorg, hulp en informatie


 

Miljoenennota en Rijksbegroting 2017
Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota 2017 en Rijksbegroting 2017 weer bekend gemaakt. Le es hier wat de gevolgen zijn van de plannen o.g.v. zorg, welzijn en werk.

Partners                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante