Patiëntenfederatie NPCF over het regeerakkoord van Rutte en Samson

30-10-2012 20:31

De zorgparagraaf in het regeerakkoord van Rutte (VVD) en Samsom (PvdA), geeft volgens Patiëntenfederatie NPCF zowel aanleiding voor begrip als voor bezorgdheid.

"We lezen in het akkoord over meer transparantie van kwaliteit van zorg, en over plannen om de zorg vooral bij mensen in de buurt te organiseren. We zien plannen om overbehandeling tegen te gaan, kwaliteit te verhogen en verspilling te bestrijden. Dat zijn zaken die ons uit het hart gegrepen zijn,' reageert Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF.

'Het sterke accent op kosten kunnen we wel begrijpen. Er moet ingegrepen worden wil ons stelsel houdbaar en solidair blijven. Er zitten wel grenzen aan de ingrepen die je kunt doen. De toegankelijkheid mag nooit onder druk komen te staan. Zo maken we ons grote zorgen om de inkomenseffecten voor chronisch zieken. Wat betekent het voor een chronisch zieke patiënt die straks geen toeslagen meer krijgt maar die wel meer premie betaalt omdat die inkomensafhankelijk wordt. Dat zullen we scherp in de gaten houden!'

 

Ouderenzorg

Patiëntenfederatie NPCF vindt dat de ingrepen in de ouderenzorg vragen om goed overleg en duidelijke randvoorwaarden. De keuze van de regeringspartijen wijkt af van het voorstel dat de zorgpartijen onlangs hebben gedaan in de Agenda voor de Zorg. Daarin werd een duidelijke keuze gemaakt om de ouderenzorg onder te brengen in de zorgverzekeringswet, zodat mensen het recht op zorg behouden.

 

'In het regeerakkoord zie je de keuze om de ouderenzorg op te knippen met een sterk geloof in de gemeenten,' zegt Wilna Wind. 'Die gemeenten krijgen een grote beleidsvrijheid. Er moet heel wat gebeuren wil je voorkomen dat er straks grote verschillen te zien zijn voor mensen in rijke gemeenten en mensen die wonen in een gemeente met een gat in de begroting. Je moet er niet aan denken dat je als oudere in Utrecht-Noord straks geen beroep kunt doen op goede zorg, en dat in Wassenaar alles wel goed geregeld is.

 

Straks heeft een gemeente de keuze om geld te steken in de ouderenzorg of in lantaarnpalen. En wat als een gemeente voor de keuze staat: investeren in een oudere die met de juiste zorg nog thuis kan blijven wonen, of erop sturen om de oudere in een verpleeginstelling te laten wonen waarvan de kosten niet voor de rekening van de gemeente komen, maar uit de collectieve middelen betaald wordt, de AWBZ. Dat is bijna een perverse prikkel. Dat zijn allemaal punten die in de uitwerking goed in de gaten moeten worden gehouden.'

 

Werk aan de winkel

De patiëntenfederatie wil ook graag meedenken hoe voorkomen kan worden dat er geen neerwaartse kwaliteitsspiraal ontstaat. 'Dat gevaar dreigt op het moment dat er straks vooral op geld geconcurreerd gaat worden, in plaats van op kwaliteit. Daar moeten we voor waken. Er is in de ouderenzorg nog veel winst te behalen op het gebied van goed afgestemde en goed gecoördineerde zorg. Hoe kunnen we dat verder verbeteren als de zorg rond een oudere uit verschillende potjes wordt betaald?' Kortom werk aan de winkel!

 

Spoedzorg

Patiëntenfederatie NPCF is er voorstander van om mensen te stimuleren om met een acute spoedvraag eerst naar de huisarts of huisartsenpost te gaan. De patiëntenfederatie vindt dat hier dan wel aan belangrijke voorwaarden moet worden voldaan. Zo moet bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de huisarts helemaal in orde zijn. Daarnaast is goede voorlichting van groot belang. 'Mensen moeten goed weten waar ze aan toe zijn, waar ze terecht kunnen en wie ze moeten bellen,' zegt Wilna Wind.

Tot slot vindt de patiëntenfederatie het van belang dat er verder wordt gegaan met het integreren van Huisartsenposten en Spoedeisende Hulpposten. In het regeerakkoord staat dat deze ingezette beweging verder wordt voortgezet. 'Als aan die voorwaarden is voldaan, de voorlichting in orde is en de huisarts uitstekend bereikbaar, dan kan dit plan gaan werken. Hopelijk is die boete dan niet meer nodig,' zegt Wilna Wind.

Bron: NPCF

 

►  Meer over regeerakkoord: Overzicht zorgmaatregelen en Nieuws en reacties vanuit zorgveld 

►  Ander nieuws en ontwikkelingen zorg: Actueel

 
 

 

Terug

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

E-mail
 

Vind zorg, hulp en informatie


 

Partners                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Miljoenennota en Rijksbegroting 2017
Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota 2017 en Rijksbegroting 2017 weer bekend gemaakt. Le es hier wat de gevolgen zijn van de plannen o.g.v. zorg, welzijn en werk.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante