De uitleen van hulpmiddelen verdwijnt uit de AWBZ.

De uitleen van hulpmiddelen verdwijnt uit de AWBZ.

De uitleen van hulpmiddelen verdwijnt per 1 januari 2013 uit de AWBZ. Het doel is om het aanvragen van hulpmiddelen te vereenvoudigen. De hulpmiddelen worden alleen nog  ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In het Overzicht nieuwe verdeling hulpmiddelen over de Wmo en Zvw (PDF) staat om welke hulpmiddelen het gaat.

 
Waarom deze nieuwe verdeling hulpmiddelen?

Minister Schippers geeft aan in een Kamerbrief:

"Op dit moment bestaan er, vanuit het zorgperspectief, drie verschillende hulpmiddelenregelingen: AWBZ, Zvw en de Wmo. Mensen die op hulpmiddelen zijn aangewezen, hebben geregeld met deze drie regelingen en drie verschillende loketten te maken. Dit leidt vaak tot problemen. Meestal is niet duidelijk voor wélk hulpmiddel men bij wélk loket moet zijn en regelmatig moet iemand meerdere aanvraagtrajecten doorlopen waarbij steeds opnieuw een indicatie wordt gesteld.

Nu wordt bijvoorbeeld na zes maanden een hoog/laag bed uit de AWBZ-regeling vervangen door eenzelfde soort bed, maar dan uit de Zvw-regeling. Daardoor komt het voor dat iemand soms twee bedden of géén bed in huis heeft. Een ander voorbeeld is dat na zes maanden AWBZ bruikleen een cliënt hetzelfde soort hulpmiddel in het kader van de Wmo opnieuw bij zijn gemeente moet aanvragen. Mensen ervaren dat als van „het kastje naar de muur gestuurd‟ worden. Het opheffen van de AWBZ uitleenregeling lost voor een belangrijk deel het probleem op „van het kastje naar de muur gestuurd worden‟ of „steeds weer moeten bewijzen dat je gehandicapt bent‟. In de nieuwe situatie zijn er nog maar twee loketten voor gelijksoortige hulpmiddelen. Daarmee wordt veel voorkomend afschuifgedrag voorkomen. De zorgverzekeraar levert bijvoorbeeld het hoog/laag bed voor zowel de kortdurende als langdurige noodzaak; de gemeente levert een rolstoel voor kortdurend en permanent gebruik. Een belangrijk voordeel is dat gemeenten via Wmo-loketten die dicht bij de burger staan, de hulpvraag van de cliënt meer integraal kunnen benaderen."