Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG)

De algemene tegemoetkoming Wtcg is afgeschaft. Eind 2014 betaalt het CAK de Wtcg over 2013 uit. Dit is de laatste uitbetaling van de Wtcg. In plaats van de Wtcg gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of Bijzondere bijstand.

 

Bron: Rijksoverheid