Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

De Tegemoetkoming is geld voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Zij krijgen dit omdat een ziekte of beperking extra kosten met zich meebrengt. Het bedrag is maximaal 514 euro per jaar.

 

Tegemoetkoming

Het CAK betaalt de tegemoetkoming uit aan mensen die veel kosten maken door een ziekte of handicap of die veel zorg nodig hebben. De tegemoetkoming in 2013 is gebaseerd op uw ziektekosten in 2012.

 
Zelf betaalde zorgrekeningen

Alleen de gegevens die bij de verzekeraar bekend zijn, tellen mee voor de tegemoetkoming. Let er dus op dat u rekeningen voor zorg en hulpmiddelen die u zelf vooruit heeft betaald op tijd indient bij uw zorgverzekeraar.

 

Hoogte van de WTCG-uitkering

De tegemoetkoming is minimaal 154 euro en maximaal 514 euro per jaar.

 

Extra tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, komt u mogelijk in aanmerking voor een extra tegemoetkoming van 350 euro per jaar (AO tegemoetkoming). Deze regeling is in plaats gekomen van de belastingaftrek bij de buitengewone uitgaven. Het UWV voert deze regeling uit. Deze extra tegemoetkoming staat los van de algemene tegemoetkoming vanuit de Wtcg.

Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl.

 

Voorwaarden voor Wtcg

Het CAK bepaalt of u recht heeft op de algemene tegemoetkoming. Dit gebeurt op basis van:

 • de gegevens van het CIZ (indicaties voor AWBZ-zorg);
 • de gegevens van het Bureau Jeugdzorg (indicaties voor AWBZ-zorg);
 • de declaratiegegevens van de zorgverzekeraar;
 • de gegevens over de eigen bijdrage voor de Wmo van het CAK.

Vanuit de zorgverzekeraar zijn de volgende gegevens van belang:

 • of u veel medicijnen gebruikt;
 • of u een bepaald hulpmiddel gebruikt, bijvoorbeeld een rolstoel;
 • of u in een ziekenhuis wordt behandeld;
 • of u fysiotherapie krijgt;
 • of u langdurige AWBZ-zorg gebruikt;
 • of u langdurige hulp bij het huishouden krijgt (via de Wmo) of een pgb hebt voor hulp in het huishouden;
 • of uw kind een indicatie heeft van Bureau Jeugdzorg voor langdurige AWBZ-zorg.
 
Aanpassingen vanaf 2012

Vanaf 1 januari 2012 is de Wtcg aangepast. De gevolgen hiervan merkt u bij de uitkering over 2012, die in 2013 wordt uitbetaald. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De hoogte van uw inkomen telt mee. De tegemoetkoming is vervallen bij de volgende inkomensgrenzen:
 • - paren met een gezamenlijk inkomen boven €35.100;
  - alleenstaanden met een inkomen boven €24.570.
 • Hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden tellen voortaan mee.
 • Fysiotherapie en oefentherapie tellen alleen nog mee als u het nodig hebt vanwege een chronische aandoening. 
 
Hoe regel ik dit?

U hoeft de toeslag niet aan te vragen. U krijgt automatisch bericht of u de toeslag krijgt. Let er wel op dat u rekeningen voor zorg en voorzieningen die u zelf vooruit hebt betaald, bijtijds declareert bij uw zorgverzekeraar.

 

Test

Op de website van het ministerie van VWS kunt u een test doen om te kijken of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

 

Bron: www.regelhulp.nl

 

Forum

Stel online vragen, deel ervaringen en/of discussieer mee over actuele thema's / onderwerpen binnen de Wereld van Zorg en Welzijn