Zorgtoeslag

Iedereen in Nederland moet een zorgverzekering afsluiten. Mensen met een lager inkomen krijgen geld van de overheid om die verzekering te betalen. Dit heet zorgtoeslag.

Hoogte van de toeslag
Hoe lager je komen is, hoe meer geld je krijgt om uw zorgverzekering te betalen. Het inkomen van je partner of huisgenoot telt ook mee bij je inkomen. Op de website Toeslagen van de Belastingdienst kun je uitrekenen hoe hoog je zorgtoeslag is.

Voor welke verzekeringen?
De zorgtoeslag geldt alleen voor de basisverzekering. Als je een aanvullende verzekering afsluit, betaal je de kosten daarvan helemaal zelf.

Aanvraag zorgtoeslag
Je kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst/Toeslagen. Je krijgt het geld elke maand op uw bankrekening gestort.

Meer informatie over zorgtoeslag
Meer informatie vind je op de website Toeslagen van de Belastingdienst.

 

Bron: www.regelhulp.nl