SP standpunten zorg

"Zorg is geen markt"

Standpunten:

 • Alleen PGB voor wie geen mogelijkheden heeft in Zorg in Natura (ZIN)
 • Eigen risico niet verhogen, maar zelfs indien mogelijk afschaffen en zorgpremies volledig inkomensafhankelijk
 • Zorg financieren via regionale zorgbudgetten Alles wat in de (goedkopere) eerste lijn gedaan kan worden, wordt daar ook gedaan
 • Meer inzetten op kleinschalige zorg, eerstelijnszorg en zorg in de buurt (gezondheidscentra, poliklinieken, consultatiebureaus)
 • Terugdringen van de marktwerking en bureaucratie in de zorg
 • Ondersteuning van mantelzorgers moet beter, bijvoorbeeld door eerder toekennen van respijtzorg en/of thuiszorg en de mogelijkheid tot het bouwen van mantelzorgwoningen
 • Geen eigen bijdrage voor GGZ.
 • Het landelijke elektronisch patiëntendossier (EPD) gaat niet door
 • AOW-leeftijd tot 2020 blijft 65 jaar, afspraken sociale partners voor grotere arbeidsdeelname oudere werknemers
 • Wie werkt naar vermogen krijgt minimumloon, sociale werkplaatsen blijven, waar wenselijk en mogelijk uitstroom naar regulier werk. Einde aan grootschalige reintegratie trajecten, grotere rol gemeenten. Werkgevers die jonggehandicapten in dienst nemen kunnen loonkostensubsidie krijgen

Naar verkiezingsprogramma van de SP

SP en besparingen in de zorg

 

Analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

 

Totaal beoogde besparing in de zorg programma SP: 0,7 miljard euro

 

 • De langdurige zorg in de AWBZ wordt ingericht volgens het principe van Buurtzorg c.q. regelarme zorg. Dat wil ook zeggen dat deze zorg niet uitgevoerd gaat worden door zorgverzekeraars. Een besparing van samen 1,3 mld euro. 

 • Er komt een vermogenstoets voor alle AWBZ zorg. De eigen betalingen nemen daardoor toe met 0,2 mld euro. Drie inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten worden geïntegreerd. Daarmee wordt 0,1 mld euro bespaard.

 • De Zvw wordt omgevormd tot een centraal gereguleerd stelsel met budgettering van het zorgaanbod. In 2016 wordt het zorgaanbod gekort met 1 mld euro, oplopend tot 2 mld euro in 2017. Daarnaast wordt er 0,1 mld euro bespaard door integratie van huisartsenposten en spoedeisende eerste hulpposten. De totale besparing bedraagt 2,1 mld euro   

 • De SP buigt 0,2 mld euro om door een strakker pakketbeheer.

 • Via een aantal prijsmaatregelen bespaart de SP 0,1 mld euro in 2017, 0,3 mld euro structureel. Medische technologie en dure geneesmiddelen worden door de overheid scherper ingekocht. Bij de geneesmiddelen wordt het geneesmiddelenvergoedingen systeem (GVS) herijkt en maakt de overheid prijs- en volumeafspraken voor specialité. De lengte van medische vervolgopleidingen wordt ingekort naar Europese niveaus.

 • De honoraria voor medisch specialisten en topinkomens van bestuurders worden verlaagd met in totaal 0,2 mld euro. Daarnaast wil de SP alle medische specialisten in loondienst.

Bron: Keuzes in Kaart 2012 (CPB en PBL)

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante