Wajong

De Wajong geeft hulp aan jonggehandicapten om werk te vinden of te houden. Jonggehandicapten hebben voor hun 18e of tijdens hun studie een arbeidshandicap gekregen. Als het niet lukt om zelf genoeg te verdienen, kunnen zij een Wajong-uitkering krijgen.

Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

 

Wajong aangevraagd voor of na 1 januari 2010
In 2010 is de Wajong veranderd. De Wet Wajong bepaalt dat mensen met een langdurige ziekte of handicap op allerlei manieren hulp moeten krijgen bij het vinden en behouden van werk. Er gelden andere regels als je vóór 1 januari 2010 Wajong heeft aangevraagd.

 

Werk voor Wajongers
www.wajongwerkt.nl is de vacaturesite voor werkgever en Wajongers. UWV WERKbedrijf ondersteunt hiermee Wajongers om werk te vinden, en werkgevers om geschikte kandidaten te vinden.

 

Voorwaarden Wajong na 1 januari 2010
Wajong is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen. Je kunt Wajong aanvragen als één van deze situaties voor je geldt:

  • Je had op jouw 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap.
  • Je kreeg vóór jouw 30e verjaardag een langdurige ziekte en je volgde in het jaar daarvoor minimaal 6 maanden een opleiding.

 

De overige voorwaarden zijn:

  • Je herstelt waarschijnlijk niet volledig binnen 1 jaar.
  • Je woont in Nederland.
  • Je verdient meer dan 52 aaneengesloten weken minder dan 75% van het minimumloon. Dit komt door je ziekte of handicap.

Meer informatie hierover vind je op www.uwv.nl/wajong.

 

Hoe regel ik dit?
Je vraagt Wajong aan bij UWV.

 

Meer informatie over Wajong
Op de website van UWV lees je meer over Wajong tot 2010 en Wajong vanaf 2010.

Bron: www.regelhulp.nl

 

Participatiewet

Er komt één Participatiewet die de Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samenvoegt. De nieuwe wet vervangt het wetsvoorstel Werken naar Vermogen en zou in beginsel ingaan 1 januari 2014. Echter, in verband met het onlangs gesloten sociaal akkoord is de invoering uitgesteld tot 2015.

 

Invoering Participatiewet

 

 

Forum

Stel online vragen, deel ervaringen en/of discussieer mee over actuele thema's / onderwerpen binnen de Wereld van Zorg en Welzijn