Onafhankelijke cliëntondersteuning

Hoe is cliëntondersteuning vanaf 2015 geregeld?

Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. Vanaf 2015 hebben alle cliënten, van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

Cliëntondersteuning in de Wmo

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor meer zorg- en ondersteuningstaken. Daar hoort cliëntondersteuning ook bij.

De ondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden. Welke vorm dat precies krijgt, kan per gemeente gaan verschillen.

  • Ondersteuning op alle gebieden

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen? Dan kunt u hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner die uw belangen behartigt. Ook hier zorgt uw gemeente voor. Bijvoorbeeld bij een gesprek met de gemeente, een (voor)onderzoek, bij een aanvraag voor een voorziening of bij zorgbemiddeling.

  • Gratis voor de cliënt

U hoeft zelf niet te betalen voor de hulp van een cliëntondersteuner. De gemeente betaalt de cliëntondersteuning, maar deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.

  • Wie is de cliëntondersteuner?

Vraag uw gemeente welke organisatie de cliëntondersteuning verzorgt in uw gemeente.

 

Cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg

In de Wet langdurige zorg is ook aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft de cliënt recht op hulp van een cliëntondersteuner. Het gaat dus om contact met het zorgkantoor (die de zorg of het pgb regelt) en de zorgaanbieder (bij het maken van het zorgplan). De Wlz-uitvoerder is ervoor verantwoordelijk dat cliëntondersteuning beschikbaar is.

De cliëntondersteuner is onafhankelijk van de Wlz-uitvoerder en werkt wel in belang van cliënt. De cliënt heeft recht op deze cliëntondersteuning als hij een indicatie heeft van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg.

Factsheet cliëntondersteuning Wet langdurige zorg (Wlz)

MEE Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Zorgbelang Nederland presenteren een factsheet over cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De factsheet is bestemd voor mensen die gebruikmaken van Wlz-zorg. Het geeft inzicht in wat cliëntondersteuning is, wat een cliëntondersteuner kan bieden en hoe de cliënt er gebruik van kan maken.

 

Organisaties

Aanbieders van cliëntondersteuning vindt u bij:

Gegevens van patiënten- en belangenorganisaties vindt u bij:

Ouderen met vragen, zorgen of klachten over zorg en ondersteuning kunnen ook terecht bij de Ouderen Ombudsman (externe link).

Bron: Hoeverandertmijnzorg.nl

 

Gratis nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen aangaande zorg & hulp?

E-mail
 

Vind zorg, hulp en informatie


 

Miljoenennota en Rijksbegroting 2017
Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota 2017 en Rijksbegroting 2017 weer bekend gemaakt. Le es hier wat de gevolgen zijn van de plannen o.g.v. zorg, welzijn en werk.

Partners                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante