ChristenUnie standpunten zorg

"Zorg: Betrokken en betaalbaar"

Standpunten:

 • Pgb wettelijk waarborgen, trekkingsrecht
 • Een afgewogen samenstelling van het basispakket. Basisverzekering loskoppelen van de aanvullende verzekering
 • Wel eigen bijdragen, geen stapeling en inkomensafhankelijk
 • Veel van huidige AWBZ zorg overbrengen als voorziening naar gemeenten. Kern AWBZ behouden voor ernstig gehandicapten.
 • Zoveel mogelijk zorg thuis. maar wel keuze voor verblijf
 • Niet de markt centraal, maar de zorg centraal
 • Voorkomen overbelasting mantelzorgers door voldoende informatie, ondersteuning en respijtzorg.
 • De meest kwetsbare groep ontzien bij de eigen bijdrage in de GGZ.
 • Zorgspaarloonregeling: sparen voor kosten van het ouder worden
 • Pensioenleeftijd gaat geleidelijk omhoog via 66 in 2019 naar 67 in 2023 en ontwikkeld zich in de lijn met de levensverwachting
 • Wie kan werken krijgt kansen. Hierbij kan WWNV helpen, mits er voldoende beschermende werkplekken zijn en middelen voor begeleiding

►  Naar verkiezingsprogramme ChristenUnie

 

ChristenUnie en besparingen in de zorg

 

Analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

 

Totaal beoogde besparing in de zorg programma ChristenUnie: 5,3 miljard euro

 

 • Verschillende eigen bijdragen worden verhoogd, o.a. voor de jeugdopvang, de eigen bijdrage voor de rolstoelen en de extramurale eigen bijdrage voor de AWBZ. Het percentage van de vermogensinkomens-bijtelling in de AWBZ wordt verhoogd van 12% naar 16%. De extra opbrengst bedraagt 0,2 mld euro.

 • Voor begeleiding en persoonlijke verzorging gaat de norm voor gebruikelijke zorg omhoog van 60 naar 90 minuten per week. Dat betekent dat de hoeveelheid verleende zorg met 6% afneemt. Naast het aanpassen van de AWBZ-indicatie worden de budgetten diensovereenkomstig gekort. Binnen de WMO wordt de huishoudelijke verzorging afgeschaft. Voor een aantal gevallen wordt dit gecompenseerd. Het beperken van het aantal zorguren voor deze drie functies levert een besparing op van 1,6 mld euro.

 • De uitvoering van zowel de intra als de extramurale verpleging en verzorging zal worden overgeheveld naar de gemeenten, waarbij de aanspraken de vorm krijgen van een voorziening in plaats van een verzekerd recht. De GHZ en GGZ worden ondergebracht in een romp-AWBZ, waarbij de aanspraken de vorm krijgen van een voorziening. De zorgzwaartepakketten voor de V&V en de GGZ 4 worden geëxtramuraliseerd. Mede door het voorzieningskarakter kunnen gemeenten meer maatwerk leveren, zodat een besparing kan worden geboekt van 0,6 mld euro. Dat wil ook zeggen dat de AWBZ niet uitgevoerd gaat worden door de zorgverzekeraars. Dit levert een besparing op van 0,5 mld euro.

 • De pgb-tarieven worden verlaagd met 2%. Dit levert een besparing op van 0,1 mld euro

 • De subsidies aan de MEE-instellingen worden stopgezet. Dit levert een besparing op van 0,2 mld euro (ChrU_332)van 0,2 mld euro

 • Verbetering van de gereguleerde marktwerking levert een besparing van op 0,1 mld euro in 2017 en een structurele besparing van 0,3 mld euro. Door versterking van het MBI wordt de volumegroei van de ziekenhuizen beperkt tot 2% per jaar. De opbrengst hiervan bedraagt 0,5 mld euro.

 • Met een aantal additionele maatregelen bespaart de ChristenUnie 0,3 mld euro in 2017 en 0,5 mld euro structureel. Dit betreft een korting van 10% op de academische component via aanbesteding van top-referente zorg, het overhevelen van diagnostische zorg van de 2e lijn naar de 1e lijn, het maken van prijs/volume afspraken door de overheid voor geneesmiddelen, een scherpere inkoop van medische technologie en het harmoniseren van vervolgopleiding van medische studenten tot arts naar EU normen.

 • De ChristenUnie wil een stringenter pakketbeleid gaan voeren, haalt een aantal  geneesmiddelen en hulpmiddelen uit het pakket en treft maatregelen om overmedicatie tegen te gaan. Deze pakketmaatregelen leveren een besparing op van 0,5 mld euro.

 • De verlaging van de inkomens van medische specialisten en topinkomens van bestuurders geven een ombuiging van 0,2 mld euro.

 • De eigen betalingen worden verhoogd met 0,9 mld euro. De ChristenUnie introduceert boven op het eigen risico van 350 euro uit het basispad een procentuele eigen bijdrage van 150 euro. Hierbij betalen verzekerden 10% van de uitgaven boven de 350 euro zelf tot een maximum van 150 euro per jaar. De opbrengsten inclusief extra administratieve kosten bedragen 0,6 mld euro. Naast de verhoging van het eigen risico gaan verzekerden een eigen bijdrage betalen van 25% van de kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost, 25 euro bij bezoek aan spoedeisende eerste hulpposten en 25 euro bij een eerste bezoek aan een polikliniek. Verder zal er een eigen bijdrage gevraagd worden bij prenatale screening, soa-bestrijding en HPVvaccinatie.

 • Door integratie van WTCG, TOG en CER wordt 0,1 mld euro bespaard. Door minder jongeren op te vangen in de gesloten jeugdzorg wordt er 0,1 mld euro bespaard.

 • De ombuigingen overlappen elkaar gedeeltelijk waardoor er een besparingsverlies optreedt van 0,2 mld euro.

 

Bron: Keuzes in Kaart 2012 (CPB en PBL)


 

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante