D66 standpunten zorg 2017 - 2021

Een aantal standpunten op een rij:

  • Baas in eigen buik: Als een vrouw ongewenst zwanger raakt, beslist zij in samenspraak met de arts of zij haar zwangerschap wil voortzetten of niet. D66 is ook voorstanden van invriezen eicellen en prenatale screening.

  • Zorguitgaven minder hard laten groeien. Verhogen van de eigen bijdrage met een compensatie voor de lage inkomens.

  • Gezondheidszorg anders organiseren en betaalbaar houden: Geleidelijk van zorg in instellingen naar meer zorg in de buurt. Van genezen naar voorkomen. Van patiënten die passief ondergaan naar zelfredzame patiënten met eigen verantwoordelijkheid. Van werken met schijnbaar oneindige middelen naar tegengaan van verspilling.
  • Jeugdzorg: Ondersteuning moet altijd gericht worden op het versterken van de eigen kracht. Als het noodzakelijk is voor het kind, kan hulp verplicht worden opgelegd. D66 steunt de transitie jeugdzorg naar gemeenten omdat professionele hulp en preventie zo dicht mogelijk bij het kind georganiseerd moeten zijn. Kwaliteit en duidelijkheid van essentieel belang.
  • Actief Donorregistratie-systeem invoeren. Dit is een systeem van orgaandonatie, waarin iedereen die zich na herhaalde oproepen niet laat registreren in het Donorregister, automatisch geregistreerd wordt als donor.
  • D66 stelt de patiënt centraal door de basiszorg in de buurt te organiseren. Dit geldt voor ouderenzorg, jeugdzorg en chronisch en langdurig zieken. Hierbij pleit D66 ook voor een nieuw soort zorginstelling tussen de eerste en tweede lijn, waardoor specialistische zorg voorhanden is. Met de wijkverpleegkundige als centraal aanspreekpunt.
  • Stimuleren van mogelijkheden om de werkdruk op mantelzorgers en vrijwilligers te verlichten. Bijvoorbeeld door het inzetten van casemanagers, zoals ook is omarmd in het Deltaplan Dementie.
  • Vrije artsenkeuze: D66 is overtuigd dat de wet de kwaliteit van de zorg versterkt, de stijgende kosten in de zorg terug kan dringen en de keuzevrijheid in de zorg behoudt.
  • De focus bij het uitvoeren van de kerntaken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet liggen bij hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers, chronisch zieken en inwoners met een (tijdelijke) functiebeperking. En bij hulpbehoevenden (jong en oud) die sociaal geïsoleerd dreigen te raken.

Meer standpunten en uitgebreide toelichting van D66 'Standpunten Zorg & Samenleving'

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante