D66 standpunten zorg

 

"Zorg in de buurt; patiënt centraal"

 

Standpunten:

 • Toekomstbestendige Pgb, ook voor begeleiding
 • Verhogen van het eigen risico met een compensatie voor de lage inkomens en meer eigen bijdrages
 • Zorg in de buurt: huisartsen, apotheken, wijkverpleegkundigen, thuiszorg en regionale zorgcentra vormen 1e lijn
 • Anderhalvelijnsvoorzieningen (tussen eerste- en tweedelijn): specialistische zorg in de buurt die ziekenhuisbezoek kan voorkomen.
 • AWBZ terug naar de kern: alleen zorg vergoeden, wonen en service niet
 • Gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding, verzorging en verpleging thuis. Verzorging en verpleging niet meer thuis vallen onder de zorgverzekering.
 • Meer samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Zorgnetwerken: professionals bepalen samen wie welke zorg krijgt en hoe zij dat zo goedkoop mogelijk kunnen doen.
 • Eigen bijdrage voor lichte behandelingen in GGZ en somatiek.
 • Oudere moet spaargeld en opgebouwd vermogen inzetten om zorg te betalen.
 • Electronisch patienten dossier (EPD), mits de privacy en toestemming voor inzage door de patiënt volledig gegarandeerd zijn.
 • AOW-leeftijd geleidelijk aan verhogen naar 67 jaar in 2021. Daarna laten meestijgen met de levensverwachting
 • Betere kansen voor oudere werknemers
 • WAJONG, WSW en WWB onder brengen in 1 wet. Cruciaal is dat zij voldoende middelen krijgen voor begeleiding naar werk.

►  Naar verkiezingsprogramma van D66

 

D66 en besparingen in de zorg

 

Analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

 

Totaal beoogde besparing in de zorg programma D66: 5 miljard euro

 

 • Voor begeleiding en persoonlijke verzorging gaat de norm voor gebruikelijke zorg omhoog van 60 naar 90 minuten per week. Hierdoor neemt de hoeveelheid verleende zorg met 6% af. Naast het aanpassen van de AWBZ-indicatie worden de budgetten overeenkomstig gekort. Binnen de WMO wordt de huishoudelijke verzorging afgeschaft. Voor 50% van de gevallen wordt dit gecompenseerd. Het beperken van het aantal zorguren voor deze drie functies levert een besparing op van 1,2 mld euro in 2017.  

 • De uitvoering van nagenoeg alle intra en extramurale AWBZ zorg wordt overgeheveld naar gemeenten, waarbij de aanspraken de vorm krijgen van een voorziening in plaats van een verzekerd recht. Dat wil ook zeggen dat uitvoering van de AWBZ door zorgverzekeraars (UAZ) niet door gaat. Mede door het voorzieningskarakter kunnen gemeenten meer maatwerk leveren. Daarnaast legt D66 een aanvullende taakstelling op bij de WMO. De langdurige GGZ wordt overgeheveld naar de Zvw, hetgeen geen besparing oplevert. Alle maatregelen tezamen besparen 1,6 miljard in 2017.

 • Mensen die gebruik maken van langdurige zorg en een vermogen hebben in box 3, gaan een hogere eigen bijdrage betalen. Deze bedraagt maximaal 90% van de zorgkosten. Dit levert 0,2 mld euro op.   

 • De subsidies aan de MEE-instellingen worden stopgezet. Dit levert een besparing op van 0,2 mld euro.   

 • De eigen betalingen worden verhoogd ten opzichte van het basispad. Er komt een inkomensafhankelijk eigen risico van gemiddeld 500 euro. Verder betalen patiënten voortaan 25% van de kosten van het bezoek aan de huisartsenpost. Dit geeft in totaal een ombuiging van 0,8 mld euro in 2017.   

 • Verbetering van de gereguleerde marktwerking levert een besparing op van 0,1 mld euro in 2017 en op langere termijn een structurele besparing van 0,3 mld euro. Door versterking van het MBI wordt de volume ontwikkeling van de ziekenhuizen en de curatieve GGZ teruggebracht naar 2% per jaar. De opbrengst hiervan bedraagt 0,8 mld euro.   

 • Het verzekerde pakket wordt met 0,6 mld euro aangescherpt. Het gaat hierbij om: het schrappen van incontinentie materiaal, stringent pakketbeheer, voorwaardelijke toelating, actief uitstroombeleid, versterking toezicht, stringenter beleid toelating nieuwe technologie. Verder wordt het basispakket verkleind door restitutiepolissen naar de aanvullende verzekering te verplaatsen.   

 • Verder worden de honoraria van medische specialisten verlaagd, komt er een beperking van het aantal SEH’s over ziekenhuizen en een stringenter no-showbeleid. Dit leidt tot een totaal aan ombuigingen van 0,3 mld euro.

 • Het harmoniseren van de medische vervolgopleidingen naar de Europese richtlijnen geeft een kleine ombuiging in 2017. Op lange termijn is het structurele effect 0,2 mld euro.   
 • De Zvw-maatregelen overlappen elkaar voor 0,2 mld euro in 2017.

Bron: Keuzes in Kaart 2012 (CPB en PBL)

 

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

E-mail
 

Vind zorg, hulp en informatie


 

Partners                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante