GroenLinks standpunten zorg

"Organiseer zorg niet in bureaucratische zorgfabrieken maar dichtbij mensen"

Standpunten:

 • Eigen regie door inzet van Pgb
 • Zorgpremie verlagen en eigen risico inkomensafhankelijk maken
 • Extra geld beschikbaar stellen voor thuiszorg en meer handen aan het bed
 • Langdurige zorg zoveel mogelijk naar publieke basisverzekering of naar gemeenten
 • Zorg in de buurt met huisarts, thuiszorg en wijkverpleegkundigen.
 • Wooncomponent uit AWBZ; compensatie lagere inkomens via huurtoeslag
 • Zorgverzekeraars verplicht samenwerken met gemeenten om zorgvoorzieningen te realiseren die langer thuis wonen mogelijk maken
 • Geen EPD (Electronisch Patiëntendossier)
 • Geen eigen bijdrage GGZ
 • Ieder mens moet onder ondraaglijk en uitzichtloos lijden kunnen kiezen voor euthanasie
 • AOW-leeftijd vanaf volgend jaar geleidelijk verhogen tot 67 jaar in 2023.
 • Invoering Wet Werk en zekerheid (WWZ) in plaats van bestaande wetten: kern is participatie naar vermogen als compensatie voor geld van gemeenschap
 • Geen marktwerking, elke winstoogmerk moet worden uitgesloten en terugdringen bureaucratie

Naar GroenLinks

 

GroenLinks en besparingen in de zorg

 

Analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

 

Totaal beoogde besparing in de zorg programma GroenLinks: 1,8 miljard euro

 

 • De uitvoering van zowel de intra als de extramurale AWBZ wordt overgeheveld naar gemeenten, waarbij de aanspraken de vorm krijgen van een voorziening in plaats van een verzekerd recht. Dat wil ook zeggen dat de AWBZ niet uitgevoerd gaat worden door de zorgverzekeraars. Dit levert een besparing op van 0,5 mld. Mede door het voorzieningskarakter kunnen gemeenten meer maatwerk leveren, zodat een besparing kan worden geboekt van 1,0 mld.

 • Het verder uitwerken van het stelsel van gereguleerde marktwerking bespaart 0,8 mld euro in 2017 en structureel 1,1 mld euro. In plaats van het huidige macrobeheersingsinstrument (MBI) voert GroenLinks maatstafconcurrentie in om de groei van het volume in de ziekenhuiszorg te beteugelen. Andere maatregelen die GroenLinks treft zijn het beperken van het aantal spoedeisende eerstehulpposten bij ziekenhuizen, het sluiten van een academisch ziekenhuis en het maken van volume/prijsafspraken door de overheid voor geneesmiddelen.

 • Voor begeleiding en persoonlijke verzorging gaat de norm voor gebruikelijke zorg omhoog van 60 naar 90 minuten per week. Dat betekent dat de hoeveelheid verleende zorg met 6% afneemt. Naast het aanpassen van de AWBZ-indicatie worden de budgetten diensovereenkomstig gekort. Dit betekent een besparing van 0,4 mld.

 • GroenLinks bespaart 0,3 mld euro door een stringenter pakketbeheer en door een stringenter beleid omtrent het toelaten van nieuwe technologie.

 • De honoraria van medische specialisten en de inkomens van bestuurders in de zorg worden beperkt. Hiervan is de opbrengst 0,2 mld euro.

 • Het uniforme eigen risico van 350 euro wordt vervangen door een inkomensafhankelijk eigen risico met een maximum van 1,5% van het persoonlijk inkomen. Dit geeft een netto ombuiging van 0,1 mld euro.

 • De eigen bijdrage AWBZ wordt verhoogd door het percentage van de vermogensinkomstenbijtelling te verhogen van 12% naar 16%.

 

Bron: Keuzes in Kaart 2012 (CPB en PBL)

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

E-mail
 

Vind zorg, hulp en informatie


 

Partners                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante