PvdA standpunten zorg

"Minder managers, meer handen, menselijke zorg"

Standpunten Verkiezingen 2012

 

 • Pgb blijft
 • Zorgpremies, eigen risico en eigen bijdrages inkomensafhankelijk. Zorgtoeslag is hiermee overbodig
 • Voor de langdurige zorg in instellingen wordt een vermogensinkomensbijtelling geïntroduceerd.
 • Alle langdurige zorg (AWBZ) en ondersteuning bij gemeenten; wijkverpleegkundige krijgt daarin centrale rol
 • Scheiden van wonen en zorg
 • Invoering EPD (Electronisch Patiëntendossier) mits veiligheid en privacy van patiënten gegarandeerd zijn en deelname vrije keuze
 • Aandacht naar kwaliteit van leven in de laatste levensjaren, waaronder een vrijwillig levenseinde en stervensbegeleiding.
 • Mantelzorg verdient een veel actievere steun van de lokale overheid.
 • Geen liggeld in ziekenhuizen en geen eigen bijdrage voor GGZ.
 • Verhoging AOW-leeftijd in veel lager tempo omhoog. Eerder AOW wordt mogelijk
 • Wajong, WSW, WWB in één regeling bij gemeenten
 • Stoppen van marktwerking. Niet de winst, maar de beste zorg moet het gemeenschappelijk doel zijn van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch personeel

 

PvdA en besparingen in de zorg

 

Analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

 

Totaal beoogde besparing in de zorg programma PvdA: 4,5 miljard euro

 

 • De Zvw wordt omgevormd tot een systeem van gebudgetteerde regionale zorginkoop met concurrerende zorgaanbieders. In 2016 wordt het zorgaanbod gekort met 1 mld euro, oplopend tot 2 mld euro in 2017. Het CPB veronderstelt dat de hoeveelheid verleende zorg daardoor met 6% zal afnemen en dat wachtlijsten en dewachttijd voor een behandeling zullen toenemen.

 • Versobering van de AWBZ levert een besparing op van 1,7 mld euro. Aanspraak op persoonlijke verzorging vervalt bij een indicatie korter dan 6 maanden, terwijl de norm voor gebruikelijke zorg omhoog gaat van 60 naar 90 minuten per week. Het beperkt de hoeveelheid verleende persoonlijke verzorging met 11%, het bespaart 0,3 mld euro. De aanspraken op begeleiding worden met 25% gekort. Dit bespaart 1,3 mld euro.

 • De uitvoering van zowel de intramurale als de extramurale AWBZ wordt overgeheveld naar gemeenten, waarbij de aanspraken de vorm krijgen van een voorziening in plaats van een verzekerd recht. Dat wil ook zeggen dat de AWBZ niet uitgevoerd gaat worden door zorgverzekeraars. Mede door het voorzieningenkarakter kunnen gemeenten meer maatwerk leveren, zodat een besparing geboekt kan worden van 1,2 mld euro.

 • De eigen bijdragen AWBZ gaan geleidelijk omhoog op een inkomensafhankelijke manier met 0,8 mld euro. Het betreft het vereenvoudigen en verhogen van de eigen bijdragen volgens het rapport van de Brede Heroverweging Langdurige Zorg uit 2010.

 • Drie inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten worden geïntegreerd, waarvan het budget wordt verkleind en waarmee een besparing van 0,3 mld euro bereikt wordt.

 • Daarnaast worden een groot aantal uitgaven beperkende maatregelen genomen ter waarde van 0,3 mld euro. Het gaat daarbij om een beperking van het aantal SEH 's,10% korting op academische component door aanbesteding van top-referente zorg aanpassing GVS, prijs/volumeafspraken voor specialité geneesmiddelen, scherpere inkoop medische technologie en dure geneesmiddelen.

 • De norminkomens specialisten en de topinkomens van bestuurders worden verlaagd en het aandeel van het inschrijftarief bij de bekostiging van de huisarts wordt vergroot (capitation model). Dit leidt tot een ombuiging van 0,3 mld euro. 

 • De PvdA kiest voor een inkomensafhankelijk eigen risico van gemiddeld 315 euro. De opbrengst daarvan is 0,6 mld euro. Ten opzichte van het basispad resteert een intensivering van 0,3 mld euro (zie intensiveringen).

 • De ombuigingsmaatregelen in de curatieve zorg overlappen elkaar voor een deel waardoor de besparingen 0,3 mld euro lager uitvallen.

 • De PvdA buigt 0,2 mld euro om door een strakker pakketbeheer.

Bron: Keuzes in Kaart 2012 (CPB en PBL)

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante