PVV standpunten zorg

"Zorg dichterbij, kleinere zorginstellingen en weg met de verstikkende regels"

Standpunten:

 • Geen verhoging eigen risico
 • Kleinere zorginstellingen, stop zorggiganten
 • Agema-gelden houden (12.000 extra zorgmedewerkers)
 • Eenvoudige ziekenhuistaken door huisarts laten overnemen
 • Verzorgingshuizen moeten blijven bestaan om te voorkomen dat ouderen thuis verkommeren en vereenzamen.
 • Zorginstellingen regelarm of regelvrij
 • Geen verplicht EPD (elektronisch patiëntendossier)
 • WWNV wordt niet ingevoerd en geen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen (WSW). De Wajong blijft toegankelijk voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten
 • AOW leeftijd blijft 65 jaar. Keuze voor eerder of later met korting of opslag

►  Naar verkiezingsprogramma van de PVV

 

PVV en besparingen in de zorg

 

Analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

 

Totaal beoogde besparing in de zorg programma PVV: 1,4 miljard euro

 

 • De langdurige zorg in de AWBZ wordt ingericht volgens het principe van Buurtzorg c.q. regelarme zorg. Dat wil ook zeggen dat de AWBZ niet zal worden uitgevoerd door zorgverzekeraars. Dit levert een besparing op van 1,3 mld.

 • Door diverse beheersinstrumenten kan er 0,8 mld euro worden omgebogen in de Zvw. Het gaat daarbij om het MBI ziekenhuizen en GGZ waardoor de volumegroei wordt teruggebracht tot 2% per jaar. De opbrengst hiervan is 0,7 mld euro. Door medicijnen centraal in te kopen en zorg aan illegalen te beperken (kleine lijst) kan nog 0,1 mld euro omgebogen worden.

 • Door diverse pakketmaatregelen worden de uitgaven met 0,6 mld euro omgebogen. Het gaat daarbij om: neusspray voor allergiepatiënten, antidepressiva, eerstelijns GGZ, preventieve zorg, stringent pakketbeheer en actief uitstroombeleid.

 • Door de norminkomens van specialisten en inkomens van bestuurders te verlagen en door een korting op de tarieven GGZ kan 0,3 mld euro omgebogen worden.

 • Via de tarieven wordt bij de jeugdzorg 0,2 mld euro omgebogen.De functie begeleiding wordt vanuit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten, waarbij de aanspraken de vorm krijgen van een voorziening in plaats van een verzekerd recht. Mede door het voorzieningskarakter kunnen gemeenten meer maatwerk leveren, zodat een besparing kan worden geboekt van 0,1 mld.

 • Door integratie van regelingen WTCG, TOG en CER kan nog 0,1 mld bespaard worden.

 • De eigen bijdrage voor de GGZ wordt weer verhoogd en bovendien hoger geïndexeerd.  Dit geeft een ombuiging van 0,1 mld euro.

 • Diverse maatregelen overlappen elkaar waardoor de effectiviteit afneemt. Dit effect is bij de ombuigingen geboekt.

Bron: Keuzes in Kaart 2012 (CPB en PBL)

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante