VVD standpunten zorg

"Niet doorschuiven maar aanpakken"

Standpunten:

 • Recht op Pgb wettelijk vastleggen
 • Verkleinen basispakket  en verhogen eigen risco. Ongeacht inkomen dezelfde nominale zorgpremie en zorgtoeslag voor lagere inkomens.
 • AWBZ terug naar de kern. Begeleiding en persoonlijke verzorging naar gemeenten, verzekerbare zorg naar Zorgverzekeraars
 • Scheiden wonen en zorg: kosten voor wonen en verblijf in zorginstellingen vallen niet langer onder de AWBZ.
 • Zorg kleinschalig, in de buurt persoonsgericht inrichten. De wijkverpleegkundige komt terug in de buurt
 • Geen eigen bijdrage GGZ, wel een systeem van liggeld voor zowel psychiatrie als somatiek
 • Euthanasie is mogelijk als er sprake is van uitzichtloos en ondragelijk lijden, vastgesteld door een arts. Ouderen moeten zelf kunnen kiezen voor een vrijwillig levenseinde
 • AOW naar 67 in 2018 en daarna koppelen aan levensverwachting en leeftijd voor aanvullend pensioen hiermee gelijk trekken. 
 • Invoering Participatiewet (samenvoegen WSW, WWB en Wajong), uitvoering bij gemeenten met minder budget. Periodieke herkeuring Wajongers en WSW-er nu herkeuren
 • De VVD heeft in 2006 een nieuw zorgstelsel ingevoerd en wil doorgaan op ingeslagen weg. Nniet terug naar het systeem van budgettering met de bijbehorende wachtlijsten en tweedeling in de zorg

►  Naar verkiezingsprogramma van de VVD

VVD en besparingen in de zorg

 

Analyse van het Centraal Plan Bureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Totaal beoogde besparing in de zorg programma VVD: 8,5 miljard euro

 • De VVD bespaart 2,9 mld euro op de extramurale AWBZ. De aanspraak op begeleiding wordt overgeheveld van de AWBZ naar de WMO, dus naar gemeenten. Aangenomen dat gemeenten beter maatwerk kunnen leveren is gerekend met een doelmatigheidswinst van 5%. Echter, de VVD kort het budget met 50%, welke een afname van de hoeveelheid verleende zorg betekent. Voor persoonlijke verzorging gaat de norm voor gebruikelijke zorg omhoog van 60 minuten naar 150 minuten per week. Dat betekent dat de hoeveelheid verleende zorg met 20% afneemt. De budgetten worden dienovereenkomstig gekort.

 • In de thuiszorg wordt 1,1 mld euro bespaard. De aanspraak op huishoudelijke hulp verdwijnt als zodanig. Voor maatwerk voor zware gevallen blijft binnen de WMO een voorziening bestaan.

 • De intramurale AWBZ wordt omgevormd tot een kernvoorziening. Door extramuralisatie van de overige zorg met een indicatie voor zorgzwaarte 1-3 en van verpleging en verzorging met indicatie voor zorgzwaarte 4 krijgen alleen de zwaardere patiënten dus nog toegang tot de kernvoorziening. De aanspraak op ouderenzorg is niet op basis van een verzekerd recht maar op basis van het compensatiebeginsel. De uitvoering is daarom ook niet in handen van individuele zorgverzekeraars maar van een landelijk opererend zelfstandig bestuursorgaan. De besparing bedraagt 1,1 mld euro.

 • Op de jeugdzorg bespaart de VVD 0,3 mld euro. De jeugdzorg wordt ontschot door alle zorg vanuit verschillende domeinen over te hevelen naar gemeenten. De tarieven worden scherper vastgesteld. Toegang tot de gesloten jeugdzorg wordt strikter.

 • Overige maatregelen in de AWBZ besparen 0,3 mld euro. De aanspraak op AWBZ zorg voor mensen met een IQ tussen de 70 en 80 wordt ingeperkt. Hergebruik van scootmobiel, rolstoel, enzovoorts wordt verplicht. De regeling voor het Valys-vervoer wordt versoberd.

 • Het verder uitwerken van het stelsel van gereguleerde marktwerking bespaart 1,0 mld euro in 2017 en structureel 1,4 mld euro. Door convenanten en aanpassing van het MBI wordt de volumeontwikkeling van de ziekenhuizen en de curatieve GGZ teruggebracht naar 2% per jaar. Dit levert 0,7 mld euro aan ombuigingen op. Door concentratie van de top-referente zorg (10% korting op de academische component), het anders berekenen van het geneesmiddelen vergoedingen systeem (GVS), een scherpere inkoop van medische technologie en dure geneesmiddelen en het harmoniseren van de duur van medische opleiding naar EU normen kan nog eens 0,2 mld euro omgebogen worden in 2017 en 0,4 mld euro structureel.

 • De VVD bespaart voor 0,3 mld euro op het basispakket door een het toepassen van een stringenter pakketbeheer. 

 • De VVD introduceert bovenop het bestaande eigen risico van 350 euro nog een procentueel eigen betaling van 50% van de uitgaven tot een maximum van 150 euro.

Bron: Keuzes in Kaart 2012 (CPB en PBL)

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact
Adverteren
Sitemap | Disclaimer

Meer online wegwijzers

Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners

JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp

Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante