Overzicht veranderingen zorg in 2013

Naar aanleiding van het Regeerakkoord is er reeds een overzicht gemaakt van de ontwikkelingen in de zorg 2013 t/m 2017. Maar wat verandert er precies in 2013? De Zorghulpatlas heeft hieronder de belangrijkste veranderingen op een rij gezet.

 

Basispakket Zorgverzekering

Sinds 1 januari 2012 is het basispakket versoberd en ook miv 1 januari 2013 vindt er een aantal veranderingen plaats. Enkele voorbeelden zijn: Het eigen risico gaat omhoog naar € 350, rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen gaan uit het basispakket en er komt een eigen bijdrage van 25% bij de aanschaf van gehoortoestellen e.d.

Uitleen hulpmiddelen alleen nog via zorgverzekering en gemeente

De uitleen van hulpmiddelen verdwijnt per 1 januari 2013 uit de AWBZ. Hulpmiddelen zijn dan alleen nog ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Scheiden wonen en zorg

In 2013 wordt een begin gemaakt met het scheiden van wonen en zorg. Nieuwe cliënten die in 2012 nog in aanmerking zouden komen voor een licht zorgzwaartepakket (ZZP 1-2) en een indicatie voor zorg in een instelling (intramuraal), krijgen in 2013 een indicatie voor zorg thuis (extramuraal).

Veranderingen Persoonsgebonden budget

In 2013 kan iedereen met een indicatie voor verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging (al dan niet in combinatie met begeleiding) in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Ook komt er in 2013 extra geld voor het pgb beschikbaar. Cliënten die alleen de indicatie ‘begeleiding’ (eventueel in combinatie met kortdurend verblijf) hebben, krijgen alleen een pgb als deze indicatie geldig is voor minimaal 10 uur per week. Dit betreft een aantal aanpassingen in het persoonsgebonden budget voor 2013.

Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen

Het kabinet verhoogt de eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met een eigen vermogen (vermogensinkomensbijtelling). Bij het inkomen wordt 8% van het box 3-vermogen opgeteld. Hierover wordt de eigen bijdrage berekend. De vermogensinkomensbijtelling gaat in vanaf 1 januari 2013.

 

Zorgtoeslag

Met ingang van 1 januari 2013 verandert voor veel mensen de zorgtoeslag. In het algemeen geldt dat huishoudens met lagere inkomens een hogere toeslag ontvangen en huishoudens met hogere inkomens minder toeslag ontvangen.

Aftrek Ziektekosten

Een aantal uitgaven voor ziektekosten is in 2013 uitgesloten van de aftrek voor specifieke zorgkosten. Denk aan kosten voor fertiliteitbehandelingen, bepaalde hulpmiddelen voor de mobiliteit en bepaalde eigen bijdragen. Vanaf 1 januari 2013 is hieromtrent meer informatie te vinden op de website van de Belastingdienst onder 'Inkomstenbelasting'

Hogere AOW-leeftijd

De aow-leeftijd gaat op 1 januari 2013 met 1 maand omhoog. Dit heeft fiscale gevolgen voor bijvoorbeeld de heffingskortingen en de inkomensvoorzieningen. Meer informatie hierover op checkuwaowleeftijd.nl.

Veranderingen belastingregels

In 2013 verandert een aantal belastingregels. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met een deel van de veranderingen.Veranderingen huurtoeslag, kinderopvang toeslag, kindgebondenbudget

De overheid gaat minder bijdragen aan diverse kosten voor bijvoorbeeld  huurwoningen en kinderopvang.

 

 
 

Nieuwsbrief Zorg & Hulp

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Wereld van Zorg & Welzijn?

  Meld je aan voor de gratis Nieuwsbrief

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante