Artikel archief

 • 08-08-2018 15:07

  Overstap Wmo naar Wlz bij psychische aandoening: VNG-reactie

  De Wet langdurige zorg (Wlz) staat vanaf 2021 open voor ggz-cliënten met een blijvende behoefte aan intensieve zorg. Per 1 januari 2021 maken naar verwachting ca. 11.000 cliënten de overstap van de Wmo/beschermd wonen naar de Wlz. De VNG reageerde via de internetconsultatie op...

 • 06-08-2018 13:23

  Subsidie voor duurzame zorg

  Zorginstellingen kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. In totaal is hiervoor 4,7 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidieregeling geeft (deels) uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector energiebesparingen en gebruik...

 • 27-07-2018 13:24

  Blokhuis: jaarlijkse subsidie voor 113Zelfmoordpreventie omhoog naar 5,4 miljoen

  Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terugdringen. Om dat te bereiken geeft hij structureel 2 miljoen per jaar extra instellingssubsidie aan 113Zelfmoordpreventie. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen...

 • 17-07-2018 12:05

  Mogelijk tienduizenden Wajongers in armoede

  Duizenden jonggehandicapten dreigen in armoede te belanden. Sinds 1 januari ontvangt een deel van de Wajongers een kleiner deel van het minimumloon omdat ze volgens de overheid in staat zijn om nog te werken. Om niet onder het sociaal minimum te komen, het bedrag dat nodig is om te kunnen leven,...

 • 17-07-2018 12:02

  Stimulans Wajongers die willen werken of studeren

  Wajongers hoeven straks niet langer in te leveren op hun uitkering als ze naar school gaan of studeren. En Wajongers moeten er op vooruit gaan als ze gaan werken of meer gaan werken. Dat zijn twee van een reeks aan maatregelen die staatssecretaris Tamara van Ark neemt om Wajongers die willen...

 • 17-07-2018 12:01

  € 70 miljoen voor uitkomstgerichte zorg

  Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport investeert € 70 miljoen in uitkomstgerichte zorg (2018-2022). Uitgangspunt is dat een goede behandeling moet passen bij de persoonlijke situatie van de patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Arts en patiënt moeten samen kunnen beslissen...

 • 12-07-2018 12:03

  Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking

  Alle werkgevers samen hebben weer ruimschoots meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking gemaakt dan is afgesproken. In 2026 moeten bedrijven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gemaakt, zo is in 2013 in het sociaal akkoord afgesproken. Op het pad hier naartoe stonden de...

 • 25-06-2018 14:43

  Cliënten geestelijke gezondheidszorg vanaf 2021 toegang tot Wet langdurige zorg

  Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd dat dit wetsvoorstel deze zomer in...

 • 20-06-2018 15:45

  Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking

  Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met...

 • 20-06-2018 15:43

  340 miljoen voor thuiswonende ouderen: zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

  Ouderen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud worden en een fijn en zinvol leven leiden. Om dat beter mogelijk te maken presenteerde minister De Jonge (VWS) afgelopen maandag het programma Langer Thuis. Het Kabinet investeert daar de komende jaren ruim 340 miljoen...

Onderdelen 1 - 10 van 1585
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren op de website

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante