Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota 2020 en Rijksbegroting 2020 worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt. Binnenkort volgt hier een overzicht wat de gevolgen zijn van de plannen op het gebied van zorg, welzijn en werk.

Wat is er reeds bekend volgens diverse bronnen?

 • De zorgpremie kent volgend jaar een lichte stijging met ongeveer drie euro per maand. Op jaarbasis gaat een basisverzekering bijna vier tientjes extra kosten. In 2020 zal de de gemiddelde basispremie € 1421,00 bedragen. In 2019 was € 1384,00
 • Het verplicht eigen risico blijft onveranderd en bedraagt € 385,00
 • Lagere collectiviteitskorting van 10% naar 5%
 • Wijziging abonnementstarief Wmo: In 2019 geldt een maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dit is een tussenvariant: in 2020 is de bijdrageperiode niet meer vier weken, maar een maand. De hoogte van de maximale eigen bijdrage wordt hierop aangepast. In 2020 zal deze € 19,00 per maand bedragen.
 • Vanaf 2020 zijn er twee wijzigingen in de inning van eigen bijdrage Wmo. Het gaat om: 1. Een wijziging van de eigen bijdrage bij een persoonsgebonden budget Beschermd Wonen. Het doel is dat iedereen in dezelfde woonsituatie een eigen bijdrage betaalt volgens dezelfde regels. 2. Maatregelen met als doel om het aantal stapelfacturen verder te verminderen.
 • Er gaat per 1 januari 2020 een vaste eigen bijdrage gelden voor zogenaamd deeltijdverblijf. Dit scheelt straks veel overbodige administratie

Uitbreidingen basisverzekering

 • Logeervergoeding voor patiënten die voor een behandeling langdurig ver moeten reizen. Zij ontvangen nu een vergoeding van de vervoerskosten, maar kunnen vanaf volgend jaar kiezen tussen de logeervergoeding en vergoeding van de vervoerskosten. De logeervergoeding bedraagt maximaal €75 per nacht, als er sprake is van tenminste 3 aaneengesloten dagen behandeling.
 • Vergoeding voor de zorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten
 • Vergoeding van apotheekbereidingen als een geregistreerd geneesmiddel door hoge kosten niet wordt toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
 • Fampyra, een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-patiënten verbetert, is per 1 september 2019 opgenomen in de basisverzekering.
 • Durvalumab en abemaciclib, voor de behandeling van een specifieke vorm van longkanker en bepaalde vormen van borskanker, is per 1 september 2019 opgenomen in de basis verzekering.
 • De reeds in 2019 bestaande regeling met betrekking tot de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt verlengd. Zwangere vrouwen kunnen ook in 2020 kiezen voor de NIPT-test. Er geldt een eigen betaling van € 175,00.
 

Hier kunt u nalezen wat gevolgen van de miljoenennota 2019 waren voor zorg en welzijn

 

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatie

 

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante