Minnelijk traject

Als u schulden heeft, is het zaak een oplossing te zoeken. In het minnelijke traject probeert de schuldhulpverlener een regeling te treffen met uw schuldeisers. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt?

U komt in aanmerking voor schuldhulpverlening van de gemeente als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft schulden waar u zelf niet uitkomt
  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U staat ingeschreven in uw gemeente
  • U heeft een inkomen

Hoe werkt het?

Een schuldhulpverlener begeleidt u tijdens dit traject. Hij geeft u advies en tips om zelf aan de slag te gaan. De schuldhulpverlener brengt uw financiële situatie in kaart. Hij kijkt naar de hoogte van uw schulden, uw maandelijkse inkomen, en uw uitgaven.

Als u recht heeft op inkomensondersteunende maatregelen zoals zorgtoeslag neemt hij dit ook mee. Hij geeft ook tips waarop u kunt besparen of hoe u voor meer inkomen kunt zorgen. Daarna kijkt de schuldhulpverlener of een schuldregeling al mogelijk is. Is dat niet het geval? Dan vindt er eerst stabilisatie-periode plaats.

Lukt het niet om tot een minnelijk akkoord te komen? Dan is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP. Dit is het wettelijke traject.

Tip: Informeer of uw schuldhulpverlener is aangesloten bij een branchevereniging. Dit verkleint de kans op malafide schuldhulpverleners. Voor schuldhulpverlening mag geen geld worden gevraagd!

Hoeveel kunt u aflossen?

De schuldhulpverlener berekent uw aflossingscapaciteit. Dat is het bedrag dat u maandelijks kunt betalen om de schulden af te lossen. Hij berekent eerst het ‘Vrij Te Laten Bedrag’ (VTLB). Dat is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Uw netto-inkomen minus het ‘Vrij Te Laten Bedrag’ geeft de aflossingscapaciteit. Op basis van de aflossingscapaciteit probeert de schuldhulpverlener een betalingsregeling met uw schuldeisers te treffen.

Aflossingsperiode

De aflossingsperiode is meestal 36 maanden. Lukt het u niet om aan het einde alle schulden af te lossen? Dan kan een gedeelte worden kwijtgescholden. Zo kunt u na afloop van de aflossingsperiode schuldenvrij beginnen.

Bron: Nibud

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante