CAK

Het CAK is een uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector. Zij houden zich bezig met 3 hoofdtaken:

  1. Vaststellen, opleggen en incasseren van wettelijk verplichte eigen bijdragen van geleverde zorg (AWZ en Wmo)
  2. Bepalen en uitbetalen van een compensatie van het eigen risico (Cer) of een tegemoetkoming voor extra kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).
  3. Financiering van de instellingen die AWBZ-zorg verlenen
 
Voor wie?
  • mensen die in een AWBZ-instelling wonen en hiervoor een eigen bijdrage betalen;
  • mensen die thuis AWBZ-zorg ontvangen;
  • mensen die hulp bij het huishouden ontvangen of mensen die een hulpmiddel, voorziening of persoonsgebonden budget (pgb) via de gemeente krijgen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • mensen met hoge ziektekosten die in aanmerking komen voor een financiële compensatie van hun verplicht eigen risico voor de zorgverzekering;
  • mensen die recht hebben op een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten die zij hebben door een chronische ziekte of handicap.

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK

 
Bezwaar of klachten

Ben je het niet eens met de eigen bijdrage? Of ben je ontevreden over het CAK? Dan kun je bezwaar maken of een klacht indienen.
Meer informatie

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante