CAK

Het CAK is een uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector. Zij houden zich bezig met 3 hoofdtaken:

  1. Vaststellen, opleggen en incasseren van wettelijk verplichte eigen bijdragen van geleverde zorg (AWZ en Wmo)
  2. Bepalen en uitbetalen van een compensatie van het eigen risico (Cer) of een tegemoetkoming voor extra kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).
  3. Financiering van de instellingen die AWBZ-zorg verlenen
 
Voor wie?
  • mensen die in een AWBZ-instelling wonen en hiervoor een eigen bijdrage betalen;
  • mensen die thuis AWBZ-zorg ontvangen;
  • mensen die hulp bij het huishouden ontvangen of mensen die een hulpmiddel, voorziening of persoonsgebonden budget (pgb) via de gemeente krijgen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • mensen met hoge ziektekosten die in aanmerking komen voor een financiële compensatie van hun verplicht eigen risico voor de zorgverzekering;
  • mensen die recht hebben op een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten die zij hebben door een chronische ziekte of handicap.

Kijk voor meer informatie op de website van het CAK

 
Bezwaar of klachten

Ben je het niet eens met de eigen bijdrage? Of ben je ontevreden over het CAK? Dan kun je bezwaar maken of een klacht indienen.
Meer informatie

 

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante