Gemeente

Gemeenten kennen regelingen en voorzieningen speciaal gericht op mensen met een chronische ziekte, handicap of beperkingen door ouderdom; andere regelingen zijn algemeen.

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.
Lees meer

Tevens hebben Gemeenten verschillende regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen

Aanvulling inkomen
Heeft u een laag inkomen? De gemeente kan uw inkomen aanvullen zodat u niet onder het sociaal minimum komt. Daarvoor bestaan verschillende regelingen. Voor mensen zonder inkomen bestaat de (aanvullende) bijstand, en voor bijzondere uitgaven de bijzondere bijstand. Mensen die al langere tijd een laag inkomen hebben komen mogelijk in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag.

Extra regelingen
Naast deze regelingen hebben de meeste gemeenten eigen regelingen waarmee ze mensen in een kwetsbare positie ondersteunen. Voorbeelden zijn:

 • Collectieve zorgverzekering: Gemeenten bieden veelal voor mensen met een laag inkomen (rond het het minimum) een collectieve verzekering aan waarmee je korting krijgt op de premies
 • Bijdrage voor sociale en culturele activiteiten:  Voorbeelden zijn een persoonlijk (seizoens)abonnement voor het zwembad, het lidmaatschap van een muziekvereniging en aanschaf van een instrument, entreebewijs museum, museumjaarkaart, bioscoopkaartje etc.
 • Bijdrage voor sporten: Bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportvereniging en daarvoor benodigde sportkleding
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 • Schulddienstverlening;
 • Bijdrage voor de schoolkosten van kinderen
 • Korting op maaltijdvoorziening:
Uw gemeente kan u vertellen welke regelingen er zijn en wat de precieze voorwaarden zijn.

 

 

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante