Uitbreiding zorgverlof

Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te geven. Tijdens kortdurend zorgverlof krijgt u als werknemer minstens 70% van het salaris. Bij langdurend zorgverlof heeft u geen wettelijk recht op salaris. U heeft recht op een maximaal aantal uren zorgverlof per 12 maanden. Vanaf 1 juli 2015 is zorgverlof ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.

Uw recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer uw aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Aan langdurend zorgverlof kunt in 12 maanden 6 keer uw werkuren per week opnemen.

Hoe lang kortdurend zorgverlof

Als uw kind, partner of ouder ziek is, kunt enkele dagen verlof opnemen om de noodzakelijke zorg te geven.

U heeft recht op maximaal 2 keer het aantal uren dat u per week werkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Dus als u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 64 uur kortdurend verlof opnemen. De periode van 12 maanden begint op de 1e dag van het verlof.

U kunt meer dan 1 keer per 12 maanden kortdurend zorgverlof opnemen. Maar het maximum aantal uren mag u niet overschrijden.

Hoe lang langdurig zorgverlof

Als uw kind, partner of ouder ernstig ziek is, kunt u langer zorgverlof opnemen.

U heeft recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal uren dat u per week werkt. Dus als u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opnemen.

U neemt langdurig zorgverlof op in een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken. Het maximale aantal uren verlof per week is de helft van uw werkuren per week.

Andere afspraken in cao

In uw cao kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Of in een regeling van uw werkgever en de ondernemingsraad. Dan gelden die afspraken.

Ziek tijdens zorgverlof

Als u ziek wordt tijdens het zorgverlof, kunt u in overleg met uw werkgever het verlof stoppen.

Werkloos tijdens zorgverlof

Wordt u werkloos tijdens het zorgverlof, bijvoorbeeld door ontslag, dan stopt uw verlof direct.

 • Wanneer kan ik zorgverlof aanvragen?

  Als uw kind, partner of ouder ziek is, kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. Is een van hen langere tijd levensbedreigend ziek, dan heeft u recht op langdurig zorgverlof. U vraagt zorgverlof aan bij uw werkgever.

  Zorgverlof aanvragen

  Langdurend zorgverlof vraagt u schriftelijk aan bij uw werkgever. Dat doet u minstens 2 weken voordat het verlof ingaat.

  De werkgever mag niet oordelen over de zorg die u geeft of over de noodzaak van de zorg. 

  Werkgever mag zorgverlof niet weigeren

  Uw werkgever mag u uw aanvraag om zorgverlof in principe niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf of de organisatie door uw verlof in ernstige problemen komt.

  Kunt u het niet eens worden met uw werkgever? Dan kunt u contact opnemen met personeelszaken of uw vakbond, of rechtshulp inschakelen.

  Als uw zorgverlof is begonnen, mag uw werkgever dit niet meer stoppen.

  Bewijs of informatie voor werkgever over noodzaak zorg

  Bij kortdurend zorgverlof mag uw werkgever u achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. Bijvoorbeeld met een doktersrekening of een afspraakbevestiging voor een onderzoek in het ziekenhuis.

  Als u langdurend zorgverlof aanvraagt, kan uw werkgever u om meer informatie vragen zodat hij kan beoordelen of u recht heeft op verlof. Dit kan bijvoorbeeld een doktersverklaring zijn.

  Zorgverlof voor inwonend ziek kind

  Voorwaarde om voor een ziek kind zorgverlof op te nemen, is dat het kind bij u woont. Ook als uw pleegkind of adoptiekind ziek is, heeft u recht op zorgverlof.

  Uitbreiding zorgverlof vanaf 1 juli 2015

  Met ingang van 1 juli 2015 kunt u kortdurend en langdurend zorgverlof ook aanvragen voor:

  • grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten);
  • andere huisgenoten dan kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante);
  • mensen met wie een sociale relatie bestaat (bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend).

  Langdurend zorgverlof is vanaf 1 juli 2015 ook mogelijk als iemand uit uw omgeving hulpbehoevend of ziek is. Tot die tijd kan dat alleen in het geval van levensbedreigende ziekte van uw kind, partner of ouder.

  Opbouw vakantiedagen tijdens zorgverlof

  Tijdens het zorgverlof gaat de opbouw van uw vakantiedagen door. Uw werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van uw vakantiedagen.

  Andere afspraken in cao

  In uw cao kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Of in een regeling van uw werkgever en de ondernemingsraad. Dan gelden die afspraken.

  Calamiteitenverlof

  In plotselinge situaties die u meteen moet oplossen kunt u calamiteitenverlof opnemen. Bijvoorbeeld als een kind plotseling ziek is geworden op school en u het moet ophalen.

 • Wat betekent zorgverlof voor mijn salaris?

  Tijdens kortdurend verlof krijgt u ten minste 70% van uw salaris. Tijdens langdurend verlof heeft u geen recht op salaris.

  Salaris kortdurend zorgverlof

  Tijdens het verlof betaalt uw werkgever ten minste 70% van uw salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, ontvangt u het minimumloon.

  Salaris langdurig zorgverlof

  Uw werkgever hoeft uw salaris niet door te betalen over de uren dat u langdurig verlof heeft. 

  Andere afspraken in cao

  In uw cao of regeling tussen uw werkgever en de ondernemingsraad kunnen andere afspraken over het salaris staan. Als dit zo is, gelden die afspraken.

  Gevolgen lager inkomen

  Daling van uw inkomen kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw pensioen. Mogelijk komt u in aanmerking voor (hogere) inkomensafhankelijke bijdragen of toeslagen, zoals kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag of huurtoeslag.

  Verandert uw inkomen? Dan kunt u wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst.

Bron: Rijksoverheid

 

Vind zorg, hulp en informatie

 

Gevolgen miljoenennota 2020 voor zorg en welzijn

De Miljoenennota en Rijksbegroting worden op Prinsjesdag (dinsdag 17 september 2019) weer bekend gemaakt.

Lees hier wat de gevolgen van de Miljoenennota 2020 zijn voor zorg en welzijn

Wonen, zorg &  leven

Uw eigen appartement in een kleinschalig, sfeervol pand. Alle benodigde zorg 24 uur per dag binnen handbereik. Veel persoonlijke aandacht voor uw welzijn. 15 locaties in Nederland.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante