Respijtzorg

Mantelzorgers geven zorg aan hulpbehoevenden binnen hun directe omgeving. Ongeveer driekwart van alle zorg is mantelzorg, en daarom is mantelzorg het fundament onder ons zorgstelsel. Mantelzorgers kunnen de zorg langer volhouden als zij af en toe de zorg uit handen kunnen geven en zelf nieuwe energie kunnen opdoen. Een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven noemen we respijtzorg.

Respijtzorg is de verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van mantelzorgvervanging. Thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of professionals, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar, de AWBZ of de Wmo. De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend. Die verscheidenheid is nodig om vervangende zorg op maat te kunnen afstemmen op specifieke beperkingen, leeftijd en leefstijl van de verzorgde.

Behoefte aan respijtzorg

Van de 1,7 miljoen mantelzorgers in Nederland die zorgen voor iemand met ernstige beperkingen heeft één op de vier behoefte aan respijtzorg (De Boer e.a., 2009). Dat mantelzorgers ruimte krijgen voor respijt, een adempauze, is niet een luxe, maar van vitaal belang. Respijtzorg heeft niet alleen tot doel het welzijn van de mantelzorger te bewaken, maar draagt naar alle waarschijnlijkheid ook bij aan doelen op macroniveau. Respijtzorg is een verzamelbegrip waar verschillende soorten zorg onder vallen. Het vormt een belangrijk onderdeel van de basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg, die gemeenten helpen om de mantelzorger op lokaal niveau ondersteuning te bieden. Nu de decentralisaties van extramurale begeleiding en kortdurend verblijf doorgaan, wordt respijtzorg steeds meer de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Familie, vrijwilligers of beroepskrachten

De zorg kan overgenomen worden door familie, vrijwilligers en/of beroepskrachten. Vrijwilligers verlenen op verschillende manieren respijtzorg. Als oppas aan huis, als vakantievervanger, door ’s nachts te waken bij een ernstig zieke, door te assisteren op een dagopvang in een zorginstelling, te zorgen voor passend vervoer naar een zorgboerderij, vakantieweken te begeleiden of te komen koken in een hospice of logeerhuis. Beroepskrachten verlenen respijtzorg in dagopvang, logeerhuizen, maar ook door aan huis toezicht te houden terwijl de mantelzorger even vrijaf heeft. Of zij coördineren de vrijwilligers die respijtzorg verlenen. Er ontstaan steeds meer mengvormen waarin beroepskrachten en vrijwilligers samen mantelzorgers respijt geven.

Thuis of buitenshuis

De zorg kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis. Thuis kan de zorg bijvoorbeeld bestaan uit spelen met een gehandicapt kind, toezicht houden op iemand met dementie, of waken bij iemand in de laatste levensfase. Respijtzorgvoorzieningen buitenshuis zijn bijvoorbeeld een opvang- of logeervoorziening. Of lichtere vormen zoals wandelen onder begeleiding van vrijwilligers.

Meer informatie

De landelijke database Respijtwijzer.nl  biedt een overzicht van en informatie over respijtzorgvoorzieningen. Er kan gezocht worden op diverse criteria.

Bron: Expertisecentrum Mantelzorg

 

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Gratis nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp?

Meld je aan voor de nieuwsbrief
 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante