Hospice Bijna-Thuis-Huis

Een bijna-thuis-huis is een huis met ongeveer 4 tot 6 kamers en logeerkamers voor familie en andere naasten. Uw eigen (huis)arts is verantwoordelijk voor de zorg. Palliatief terminale zorg is ook mogelijk in het bijna-thuis-huis. Er werken ook nog goed getrainde vrijwilligers in het huis.

Een hospice is een gebouw met 6 tot 10 kamers plus logeerkamers. Er is 24 uur per dag verpleegkundige zorg aanwezig. Er is goede samenwerking met andere zorgverleners, zoals huisarts, fysiotherapeut en eventueel specialisten. Net als in bijna-thuis-huizen werken er ook veel vrijwilligers. Uw familie of andere naasten kunnen ook helpen. 

U kunt aan uw huisarts vragen of er een bijna-thuis-huis of hospice in uw regio is.

Palliatieve zorg in een hospice

Wilt u de palliatieve zorg in een hospice of in een bijna-thuis-huis krijgen? Dan is de werkwijze als volgt: 

  • U heeft geen Wlz-indicatie

    Heeft u geen Wlz-indicatie? Voor palliatieve terminale zorg moet de behandelend arts verklaren dat uw levensverwachting minder dan 3 maanden is. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor palliatieve zorg op. U heeft dus geen indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarna bespreekt de wijkverpleegkundige met u en uw naasten welke zorg u nodig heeft. En waar u deze zorg wilt krijgen: thuis, in een hospice of een bijna-thuis-huis. De wijkverpleegkundige beschrijft uw zorgbehoefte in een zorgplan. De zorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering.
  • U heeft een Wlz-indicatie

    Heeft u al wel een Wlz-indicatie, maar verblijft u (nog) thuis? De zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Uw behandelend arts moet een verklaring opstellen dat uw levensverwachting minder dan 3 maanden is. Daarmee kan uw zorgaanbieder u de benodigde zorg geven. Dit kan thuis zijn, in een hospice of een bijna-thuis-huis. U heeft geen indicatie van het CIZ nodig. U kunt de zorg ook zelf regelen via een persoonsgebonden budget. U kunt hierover contact opnemen met het zorgkantoor.
Bronnen: Rijksoverheid en Thuisarts.nl
 

 

Zoek, vind & waardeer een Hospice / Bijna-thuis-huis in de buurt

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een GGZ in Nederland

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante