Logopedie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daanaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats
naar de effecten van logopedie. Logopedie is gespecialiseerde (gezondheids)zorg of paramedische zorg. Deze zorg wordt ook geboden in het onderwijs.

Wat doet de logopedist?

Logopedie richt zich op het verbeteren of herstellen van het vermogen tot communiceren van de patiënt.Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De patiënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders /
gezinsleden kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben.

Wat behandelt een logopedist?

Hieronder volgen de meest voorkomende stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden. Deze staan ingedeeld in de deelgebieden stem/adem, spraak,taal, gehoor en slikken.
 

Stem/Adem

 • astma, COPD
 • hyperventilatie
 • stemklachten: heesheid, problemen met luidheid of zingen


Spraak

 • aangezichtsverlamming
 • afwijkende mondgewoonten
 • articulatieproblemen
 • broddelen
 • nasaliteitsstoornissen, zoals bij een gehemeltespleet (schisis)
 • neurologische spraakstoornis, zoals bij de ziekte van Parkinson
 • stotteren
 • vertraagde spraakontwikkeling

Taal

 • afasie na een hersenbloeding (CVA) of hersentrauma
 • communicatiestoornissen door een verstandelijke
 • beperking of bij dementie
 • dyslexie
 • taalontwikkelingsprobleem


Gehoor

 • aangeboren slechthorendheid of doofheid
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • revalidatie na plaatsing Cocheair Implantaat (CI)
 • verworven slechthorendheid of plotsdoofheid


Slikken

 • eet- en drinkstoornissen bij jonge kinderen
 • slikstoornissen bij volwassenen

Niet elke logopedist behandelt alle deelgebieden. Sommige logopedisten hebben zich gespecialiseerd in één of meer deelgebieden.

Kosten en vergoeding

Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor je bent doorverwezen. Je kan voor een vergoeding in aanmerking komen indien je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de betreffende Logopediepraktijk. Raadpleeg hiervoor de polis van je zorgverzekeraar

Bron: NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)

 

Zoek, vind & waardeer een Logopedist bij u in de buurt

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl

Vind een Logopedist in Nederland

PartnersHandicare Trapliften              

Vind zorg, hulp en informatieVeel bezochte onderwerpen

Wetgeving zorg
Zorgvakanties
Particuliere woonzorg
Hulpmiddelen

Wijzer per aandoening

Zorgthuis of in een instelling 
Regelingen voor mantelzorgers
Re-integratie
Jobcoach

Wat zijn de laatste hooroplossingen

Als het hoorvermogen achteruit gaat dan verloopt het horen minder goed en is er meer luisterinspanning nodig. Het slecht kunnen horen gaat gepaard met sociale isolatie, gevoelens van angst, depressie en onzekerheid. Dankzij de verschillende hooroplossingen die worden aangeboden kan een slechthorende naar tevredenheid horen.

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante