Particuliere woonzorgcentra

Particuliere woonzorgcentra zijn meestal kleinschalige huizen die woonzorg à la carte bieden. De gasten zijn doorgaans ouderen die nog zelfstandig willen wonen. Zij bewonen een eigen appartement met de gebruikelijke privacy en houden de regie over hun leven. Daarnaast maken zij gebruik van diverse faciliteiten, waaronder 24-uursaanwezigheid en toezicht.

Deze woonzorgvoorzieningen variëren van eenvoudige tot heel luxe met hotelallure. Het ene huis is meer een woonvoorziening, het andere meer een woonvorm met intensieve zorg. Weer andere huizen richten zich vooral op dementerende ouderen. Meestal is er verplegend personeel in dienst.

Ook mensen met een AWBZ-indicatie en met een persoonsgebonden budget kunnen in deze voorzieningen worden opgenomen. Dat vereist vaak wel een aanvullende financiële bijdrage, vooral voor de woonkosten.

 

►  Lees meer over particuliere woonzorgcentra

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante