Tijdelijk opname in verpleeghuis

U kunt tijdelijk in een verpleeghuis opgenomen worden, bijvoorbeeld om te herstellen van een operatie. Men noemt dit kortdurend eerstelijns verblijf. De huisarts bepaalt of kortdurend eerstelijns verblijf nodig is. In 2015 valt kortdurend eerstelijns verblijf onder een subsidieregeling van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Kortdurend eerstelijns verblijf is mogelijk als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. De zorg die u nodig heeft kan in principe door de huisarts gegeven worden. Maar er is bijvoorbeeld speciale apparatuur nodig die alleen in een zorginstelling beschikbaar is, of er is voortdurend verpleegkundig toezicht nodig. U kunt dan korte tijd in een zorginstelling worden verzorgd en verpleegd. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg, of draagt die verantwoordelijkheid over aan een andere arts.
 

Lees meer over kortdurend eerstelijns verblijf

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante