Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2017 en 2018 bekend

24-01-2017 16:32

Vooruitlopend op de publicatie in de Staatscourant melden we de aantallen beschut werk per gemeente ultimo 2017 (conform de ministeriële regeling) en de voorlopige aantallen ultimo 2018.

Met inwerkingtreding per 1 januari 2017 van de Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute  (Stb. 2016, 519),  is het voor gemeenten verplicht om de voorziening beschut werk aan te bieden  aan personen die daarop zijn aangewezen.

In het 4e lid van het gewijzigde artikel 10b van de Participatiewet is opgenomen dat bij ministeriële regeling het aantal te realiseren beschut werkplekken kan worden vastgesteld per gemeente. Deze aantallen zullen uiteindelijk in 2048 bij elkaar opgeteld overeenkomen met de aantallen in de raming en daarmee de financiering vanuit het Rijk. Bij de gepresenteerde aantallen is uitgegaan van een ingroeipad van 5 jaar, zodat gemeenten 5 jaar de tijd krijgen om het aantal plekken te realiseren waar ook in de financiering van de plekken en bij invoering van de Participatiewet vanuit is gegaan.

Aantallen beschutte werkplekken per gemeente in 2017 en de voorlopige aantallen voor 2018

Overzicht van het aantal beschutte werkplekken per gemeente in 2017 en de voorlopige aantallen voor 2018.

beschut+werkplekken+2017+en+2018 by Atlas van Zorg & Hulp on Scribd

 

Bron: Rijksoverheid

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren op de website

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante