Achteraf-compensatie voor verzekeraars wordt afgebouwd

08-06-2013 13:32

De ministerraad heeft ingestemd met voorstellen van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om zorgverzekeraars nog meer risicodragend te maken. Achteraf–compensaties voor verzekeraars in de somatische en geestelijke gezondheidszorg worden de komende jaren afgebouwd. Hierdoor worden, zoals in het regeerakkoord is afgesproken, verzekeraars optimaal geprikkeld om de beste zorg tegen de scherpste prijs in te kopen.

 

In het regeerakkoord is opgenomen dat zorgverzekeraars vanaf 2017 volledig risicodragend zijn. Deze volledige risicodragendheid geldt dan voor alle vormen van zorg die op dat moment onder het te verzekeren pakket vallen.

Op dit moment zijn er in het zogeheten risicovereveningssysteem verschillende ‘ex post compensaties’. Deze compensaties verminderen de prikkel tot inkoop van doelmatige zorg omdat zorgverzekeraars achteraf gecompenseerd worden voor financiële tegenvallers als gevolg van bijvoorbeeld te dure zorginkoop.

Door de invoering van prestatiebekostiging in de ziekenhuiszorg (per 2012) en geestelijke gezondheidszorg (2013) zijn de kosten meer transparant en kunnen verzekeraars de zorgkosten beter beïnvloeden als het gaat om beheersbaarheid en doelmatigheid.

Het kabinet neemt nu een aantal technische vervolgmaatregelen die ertoe leiden dat er in de somatische zorg vanaf 2015 en in de geestelijke gezondheidszorg vanaf 2017 geen achteraf-compensaties meer zijn. Zorgverzekeraars voelen dan zelf de gevolgen van hun inkoopbeleid. Dit stimuleert hen maximaal om de beste zorg tegen de scherpste prijs in te kopen.

Volledig risicodragendheid van zorgverzekeraars is een belangrijke stap in het voor premiebetaler en patiënt betaalbaar en toegankelijk houden van kwalitatief goede zorg.

 

Bron: Rijksoverheid

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante