Afspraken over continuïteit specialistische jeugdhulp

21-10-2014 10:09

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ), gemeenten en zorgaanbieders hebben na intensief bestuurlijk overleg over bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp een serie afspraken gemaakt. Gemeenten kopen samen bovenregionale functies van specialistische jeugdhulp in, waarbij naar het oordeel van beide partijen goedlopende onderhandelingen niet mogen worden belemmerd door deze afspraken. Inkoopafspraken moeten er niet toe leiden dat zorgaanbieders te maken krijgen met kortingen die de continuïteit van deze specialistische functies in gevaar brengen. De afspraken zijn een belangrijke waarborg voor de continuïteit van deze specialistische jeugdhulp en bieden rust en vertrouwen voor gemeenten en aanbieders in deze laatste weken van het inkoopproces.

Staatssecretaris Van Rijn: “Kinderen die het nodig hebben en hun ouders, moeten op deze specialistische vormen van jeugdhulp kunnen rekenen. Nu, volgend jaar en in de jaren daarna. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de inkoop en de organisatie ervan. Alle betrokkenen laten met deze afspraken zien dat zij zich daar verantwoordelijk voor voelen. Dat betekent dat er wederzijds vertrouwen is bij gemeenten en zorgaanbieders om hun onderhandelingen over alle benodigde jeugdhulp voor 2015 af te ronden en snel de contracten te tekenen. Zodat een goede start gemaakt kan worden met de jeugdhulp vanaf 1 januari 2015.”

 

Advisering en bemiddeling

De gemaakte afspraken gaan onder andere over solidariteit tussen Rijk en gemeenten als de zorgvraag op landelijk niveau anders is dan geraamd, over monitoring, over de uitwerking van het woonplaatsbeginsel en over inzicht in kostenopbouw. Als de continuïteit van zorg desondanks in gevaar lijkt te komen, kunnen instellingen zich melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd voor advisering en bemiddeling.

Partijen hebben afgesproken om begin 2015 een gezamenlijke visie te presenteren op de toekomst van het zorglandschap voor de jeugdhulp.

 

Documenten en publicaties

 

Bron: Rjksoverheid

 

 

Terug

Gratis nieuwsbr ief
Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen met onze nieuwsbrief

E-mail
 

PartnersHandicare Trapliften                  

Ook een vermelding op de site?
Bekijk de diverse publicatiemogelijkheden

Vind zorg, hulp en informatie


 

De  Wat gevolgen van het Regeerakkoord voor de zorg?

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact 
Sitemap | Disclaimer

PR mogelijkheden
Promotiepakket
(Pers)berichten en events
Adverteren site en nieuwbrief

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Samenwerkingspartners
JoHo | Het Coachhuis | Ik zoek loopbaanbegeleiding

Gratis Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

Volg Atlas van Zorg & Hulp
Twitter
Linked In
Facebook
Nieuwsbrief
RSS feed

 

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante