Akkoord Schippers en huisartsen

25-06-2012 10:24

Minister Schippers (VWS) en de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben een akkoord gesloten over de huisartsenzorg.

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over onder andere meer en betere zorg in de buurt, doelmatiger voorschrijven van medicijnen en over de omgang met financiële overschrijdingen. De uitgaven voor de huisartsenzorg mogen met 2,5% stijgen. Daarnaast is een groei van 0,5% beschikbaar voor meer zorg in de buurt.

Huisarts centrale rol in de buurt

Afgesproken is dat de huisarts een centrale rol op zich neemt bij de verdere ontwikkeling van meer zorg in de buurt. Huisartsen stimuleren daartoe de invoering van innovatieve methoden, zoals e-health en op de bevolking afgestemde openingstijden. Huisartsen zetten zich ook in om zomin mogelijk te verwijzen naar medisch-specialistische zorg .

Financiële overschrijdingen

Schippers zegt toe dat de financiële overschrijding over 2011 (€ 99 miljoen) niet tot een korting leidt. Als in 2012 de kosten overschreden worden, dan gaat Schippers een inspanningsverplichting aan om die niet te laten leiden tot een korting.

Besparen op geneesmiddelen

Huisartsen gaan voor € 50 miljoen besparen op de uitgaven aan geneesmiddelen door doelmatiger medicijnen voor te schrijven. Dit betekent dat waar mogelijk de goedkoopste medicijnen worden voorgeschreven.

Bron: Rijksoverheid

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante