ANBO: met vergrootglas op Wmo

26-05-2016 14:27

In de Tweede Kamer is gestemd over een aantal belangrijke moties die vorige week zijn ingediend over de decentralisaties in de zorg. Tijdens dat debat over het faillissement van TSN ging het namelijk ook over de gevolgen van de uitspraken van de rechter over huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Nu het debat is afgerond en de stemming over de moties achter de rug is, wordt duidelijk dat het kabinet de wet zelf niet aan zal passen. De uitspraak van de rechter was duidelijk genoeg.”

Heldere motivatie gemeenten

“Gemeenten moeten explicieter gaan aangeven welke hoeveelheid zorg aan de burger wordt verstrekt,” legt Den Haan uit. “Objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis is het uitgangspunt voor elk Wmo-beleid. Dat betekent dat gemeenten echt onderzoek moeten doen naar de persoonlijke leefomstandigheden en de mogelijkheden van de cliënt, en op grond daarvan maatwerk leveren.” Daarnaast is ANBO blij met de toezegging van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) dat hij zich actief zal inzetten om de kwaliteit van keukentafelgesprekken nog voor de zomer te verbeteren.

Wmo overschotten

In het debat kwam ook aan de orde hoe gemeenten omgaan met overschotten op hun Wmo budget. Den Haan: “Er gaan steeds vaker stemmen op om het geld te ‘oormerken’. Dat wil zeggen dat overgebleven geld uit de Wmo niet zomaar aan een lantaarnpaal kan worden uitgegeven, maar echt aan ondersteuning en zorg. Dat gaat het kabinet echter niet doen. In plaats daarvan gaat het kabinet ‘bevorderen’ dat de middelen beschikbaar blijven voor het sociale domein.” ANBO vraagt zich dan wel af hoe dit precies bevorderd gaat worden. “Voorlopig blijven wij met het vergrootglas op de uitvoering van de Wmo zitten.”

Bron: ANBO

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante