Asscher en Van Rijn: Actieplan om ontslagen in de zorg te voorkomen

08-07-2014 15:44

Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) introduceerden gisteren de huishoudelijke hulp toelage. Mensen die hulp nodig hebben maar niet alles zelf kunnen betalen, krijgen een toelage zodat ze hun huishoudelijke hulp kunnen behouden. Met deze toelage kunnen ruim 10.000 banen behouden blijven. Het kabinet heeft hiervoor € 75 miljoen beschikbaar. Deze maatregel wordt de komende weken verder uitgewerkt. Dit melden Asscher en Van Rijn gisteren aan de Tweede Kamer.

 

Actieplan voorkomen onnodige ontslagen

De bewindspersonen komen - naast de toelage en de wettelijke waarborgen - met de volgende acties om onnodige ontslagen in de zorg te voorkomen:

  • Het kabinet heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor een sectorplan in de zorg om mensen aan de slag te houden binnen de zorg of naar ander werk te begeleiden buiten de zorg. De sector zelf draagt ook € 100 miljoen bij. Een deel daarvan is al goedgekeurd. De rest van de maatregelen die de sector zelf voorstelt om werkloosheid te voorkomen wordt nog beoordeeld.
  • Er komt een speciale taskforce (Taskforce Transitie Langdurige zorg) waar aanbieders en gemeenten terecht kunnen als het inkoopproces te traag gaat of dreigt vast te lopen. Zo kan worden gezorgd voor een redelijke opstelling van alle betrokken partijen met als doel een verantwoorde transitie op de arbeidsmarkt. Als betrokken partijen goed met elkaar samenwerken, kan het aantal onnodige ontslagen flink worden beperkt.
  • Wanneer een (zorg)instelling meedoet aan een aanbesteding verleent het UWV geen ontslagvergunning, omdat nog onduidelijk is dat er structureel arbeidsplaatsen vervallen.
  • Mocht blijken dat meer mensen ondersteuning nodig hebben, dan zal de minister van SZW UWV vragen om aanvullende dienstverlening te bieden aan mensen aan wie ontslag is aangezegd.

Er gaat veel veranderen in de zorg. Zo komen er andere functies en wordt zorg vaker thuis verleend. Dat betekent dat functies veranderen, maar ook dat banen in de zorg verdwijnen. Minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn willen met dit actieplan onnodige ontslagen in de zorg voorkomen door ervoor te zorgen dat gemeenten en aanbieders tijdig met elkaar om de tafel gaan en mensen waar straks geen werk meer voor is, zo snel mogelijk naar ander werk begeleiden.

 

Documenten en publicaties

Bron: Rijksoverheid

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante