Begroting VWS: Goede gezondheidszorg met minder geld

08-12-2012 12:42

6 december 2012, begroting - De financiële situatie van Nederland en de stijgende uitgaven voor zorg nopen tot aanpassingen in de zorg. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport "staan voor een fikse operatie". Maar de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg blijft hoog, zo verzekeren zij de Kamer tijdens de begrotingsbehandeling.

Wij zitten in een financiële crisis zonder weerga en de zorguitgaven groeien jaarlijks met meer dan 4%. Schippers wijst erop dat de zorguitgaven andere belangrijke overheidsuitgaven verdringen. Van Rijn: "Als de verzorgingsstaat niet meebuigt, zal hij barsten." Omdat ook komende generaties goede en betrouwbare zorg moeten kunnen krijgen, zijn hervormingen noodzakelijk, aldus de staatssecretaris. De aanpassingen zullen de zorg "houdbaar en beter" maken, denkt ook VVD'er Van 't Wout. Bij de uitwerking van de maatregelen moeten wij wel de koopkracht goed in de gaten houden, voegt Van Dijk (PvdA) toe.

Organisatie
Schippers en Van Rijn willen de zorg beter en slimmer organiseren. Zeer complexe zorg wordt geconcentreerd op een paar plekken in Nederland, maar voor eenvoudiger zorg kan de burger als het aan het kabinet ligt voortaan in zijn buurt of dorp terecht. Daarbij zal ICT een grote rol spelen. De samenwerkende huisarts, wijkverpleegkundige, specialistisch verpleegkundige en praktijkondersteuning krijgen in de visie van de minister een belangrijke taak: "De zorg komt terug in de buurt".

AWBZ
Mensen kunnen langer thuis blijven wonen als zorg op maat wordt geleverd. Op lokaal niveau is er meer inzicht in wat mensen nodig hebben. Van Rijn begrijpt niet dat Leijten (SP), Agema (PVV) en Krol (50PLUS) ervan uitgaan dat de overheveling van langdurige zorg naar de gemeenten automatisch leidt tot een achteruitgang. Hij verwacht juist "een kwaliteitsslag" als er meer samenwerking en samenhang komt. D66'er Bergkamp steunt de overgang, maar maakt zich zorgen over de dagbesteding. De regeling voor dagbesteding verandert maar verdwijnt niet, zegt Van Rijn.

Voor mensen met zorgzwaartepakket 5, die echt heel veel zorg nodig hebben, komt er een zogenaamde kern-AWBZ. Van Rijn garandeert mensen die het echt nodig hebben een plek in een verpleeghuis. Wordt dat echt een recht?, vraagt Keijzer (CDA). Gun mij even de tijd om de regeling uit te werken, antwoordt de staatssecretaris.

Mantelzorg
Nu het kabinet kiest voor langer thuis wonen is daar zorg en ondersteuning nodig. Keijzer en Dik (ChristenUnie) zijn bang voor overbelasting van mantelzorgers. Bergkamp deelt die vrees en wil een visie van het Sociaal en Cultureel Planbureau op de huidige mogelijkheden van de zogenaamde informele zorg. Ook Van der Staaij (SGP) wil "een stevige erkenning en ondersteuning van mantelzorgers". Het zal een onderwerp zijn in de hoofdlijnenbrief na mijn overleg met gemeenten, verzekeraars en zorgaanbieders, antwoordt Van Rijn, die "sterk hecht aan de rol van vrijwilligers en mantelzorgers".

Spoedeisende hulp
Leijten vindt het onbegrijpelijk dat er een eigen bijdrage komt voor een bezoek aan de spoedeisendehulppost. Dat is volgens haar "spelen met mensenlevens". Maar een onnodig bezoek aan dure spoedeisende hulp is ook verspilling, antwoordt Schippers. Er is een goed netwerk van huisartsenposten beschikbaar, vaak dicht bij een spoedeisende hulppost. Mensen moeten zich bewust zijn van de kosten van zorg en "niet lichtvaardig gebruikmaken van dure hulp", aldus de minister.

Verspilling
Ongebruikte verbandmiddelen, medicijnen en incontinentiemateriaal. Verspilling is ook de minister een doorn in het oog. Zij wil het tegengaan van verspilling "robuuster verankeren" met een meldpunt. Maar zitten de fouten niet in het stelsel?, vraagt Leijten. Bruins Slot (CDA) en Van der Staaij willen een concrete doelstelling van de minister horen. Ik kom met een "antiverspillingsagenda", aldus de minister, die toezegt regelmatig te zullen rapporteren. Pak ook het niet verschijnen bij ziekenhuisafspraken aan, suggereert D66'er Dijkstra.

Preventie
Dijkstra, Dik en Bruins Slot zijn blij met Schippers enthousiasme voor een nationaal preventieprogramma. De minister wil in maart 2013 met een eerste opzet van zo'n programma komen. Voortman (GroenLinks) wil ook aandacht voor het heilzame effect van natuur en groen in de buurt. Geen vrijblijvendheid, zegt Ouwehand (PvdD). Het wordt een breed programma, antwoordt Schippers, die het voorbeeld geeft van goede fietspaden naar scholen. Er zal bij het opstellen van het programma nauw met de verschillende sectoren worden samengewerkt, voegt Van Rijn toe.

Mooimaakindustrie
Ik heb grote zorgen over de "mooimaakindustrie" in Nederland, zegt Schippers. Dat de minimumleeftijd voor niet medisch noodzakelijke operaties naar 18 jaar gaat, is volgens haar niet genoeg. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar moeten beter worden voorgelicht over de risico's, vindt de minister. In het voorjaar van 2013 zal zij de Kamer maatregelen voorleggen. PvdA'er Bouwmeester is blij dat de minister haar zorgen over "de cowboys in de cosmetische industrie" deelt.

De Kamer sprak eerder over de begroting op 4 december. Zij stemt op 11 december over de ingediende moties.

Bron: Tweede Kamer


Eerdere berichtgeving

Begroting VWS: Kosten en kwaliteit zorg centraal bij begroting (4 december 2012)

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante