Begroting VWS: Kosten en kwaliteit zorg centraal bij begroting

04-12-2012 19:07

4 december 2012, begroting - Welke gevolgen heeft het kabinetsbeleid voor de kosten en de kwaliteit van de zorg? De woordvoerders stellen in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling hun vragen over de plannen van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

"Gezondheid is ons kostbaarste bezit." Bouwmeester (PvdA) verwoordt het grote belang van goede zorg. Maar hervormingen zijn volgens Mulder (VVD) noodzakelijk: anders betaalt men in 2040 de helft van het inkomen aan zorgkosten. Hij is blij met convenanten om de kostenstijgingen te beperken. Dit kabinet hervormt niet maar neemt zonder gêne zorg af van chronisch zieken en ouderen, constateert Agema (PVV). Het kabinet heeft geen visie op de zorg, stelt Leijten (SP). Keuzes van nu moeten Nederland sterker achterlaten voor volgende generaties, verdedigt Van 't Wout (VVD) het kabinetsbeleid. Dat is niet doorpakken maar afpakken, zegt Klever (PVV).

Zorg kiezen
Maak de prestaties van ziekenhuizen transparanter, bepleit Mulder. Dit maakt het volgens hem makkelijker voor patiënten om te kiezen voor de beste zorg. Zullen ziekenhuizen die cijfers dan niet proberen te manipuleren?, vraagt Van der Staaij (SGP) zich af. Het afschaffen van de restitutiepolis is in tegenspraak met vrije zorgkeuze, betogen Agema, Leijten, Bruins Slot (CDA) en Voortman (GroenLinks). Zorgverzekeraars kunnen patiënten volgens hen daardoor verplichten om te kiezen voor een bepaald ziekenhuis.

Verspilling
Wat kan er worden gedaan om verspilling in de zorg tegen te gaan? Bouwmeester wil een centraal meldpunt. Zorgverzekeraars kunnen zo volgens haar ideeën opdoen om efficiënter te werken. Maar Klever ziet geen meerwaarde: zo'n meldpunt is er al bij zorgautoriteit NZa. Doe meer om het kostenbewustzijn te vergroten, benadrukken Mulder, Dik (ChristenUnie) en Van der Staaij.

Dure overhead, bureaucratie en een te grote afstand tussen bestuurders en zorg zijn volgens Agema en Leijten de bron van veel verspilling. Bruins Slot steunt hun oproep om te stoppen met "megalomane fusies". Maak het verplicht om fraude te melden bij zorgautoriteit NZa en onderwerp bestuurders aan een toets, suggereert Klever. Van 't Wout (VVD) en Dik willen fraude met pgb's en zorg in natura aanpakken.

Preventie
Kan er meer gebeuren om ziekte te voorkomen? Bruins Slot en Dijkstra (D66) willen een nationaal preventieplan, waarbij maatschappelijke organisaties moeten samenwerken om bijvoorbeeld roken te ontmoedigen en obesitas tegen te gaan. Bouwmeester vraagt aandacht voor "sociaaleconomische gezondheidsverschillen": mensen met een laag inkomen en een lage opleiding overlijden eerder. Een groene leefomgeving, minder luchtvervuiling en ontmoediging van tabak, vlees en frisdrank zijn volgens Ouwehand (PvdD) belangrijk om ziekten te voorkomen.

Ouderen
Het kabinet wil stimuleren dat ouderen langer thuis wonen. Dit is een laffe bezuiniging op de alleroudsten, vindt Agema: er worden gewoon plekken in verzorgingshuizen geschrapt en de eigen bijdrage gaat omhoog. Krol (50PLUS) is dat met haar eens. Het kabinet bezuinigt in zijn ogen zonder na te denken over de gevolgen voor ouderen. Ook als die nog thuis wonen, worden ze volgens hem zwaar getroffen door een stapeling van bezuinigingen, onder andere op de thuiszorg.

AWBZ
Minder ingewikkeld, minder grootschalig en dichter bij burgers. Van Dijk (PvdA) vertrouwt erop dat de overheveling van de langdurige zorg uit de AWBZ naar de gemeenten goed uitpakt. Het recht op langdurige zorg wordt zo gewoon geschrapt, hekelt Keizer (CDA) de stelselwijziging. De overheveling van de langdurige zorg naar de gemeenten is nodig om de kosten te beperken, stelt Bergkamp (D66), maar dan moet bijvoorbeeld de dagbesteding wel in stand blijven.

"Het schoonmaken van een huis is geen zorg." Van 't Wout is blij dat huishoudelijke zorg niet meer uit de AWBZ wordt betaald. Door de AWBZ-zorg aan de gemeenten over te dragen kunnen de kosten volgens hem dalen. Gaat dit niet ten koste van de kwaliteit van de zorg?, vragen Leijten en Krol. Als de overheid terugtreedt, stellen Bergkamp, Dik en Van der Staaij, moet er wel meer aandacht komen voor ondersteuning van mantelzorgers.

Solidariteit
Gezond en ziek. Oud en jong. Rijk en arm. Hoever gaat de solidariteit tussen verschillende groepen? Volgens Mulder zit daar een grens aan: mensen met hogere inkomens die gezond leven, willen niet altijd betalen voor mensen met lagere inkomens met slechte leefgewoonten. De rekening komt dus terecht bij chronisch zieken, ouderen en gehandicapten, stelt Leijten vast. Dik vindt het de taak van de overheid om kwetsbaren zorg te bieden.

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn reageren op 5 december op de inbreng van de Kamer.

Bron: Tweede Kamer

Vervolg

Begroting VWS: Goede gezondheidszorg met minder geld (6 december 2012)

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante