Belang goede ouderenzorg onderstreept in debat Tweede Kamer

29-01-2015 22:20

28 januari 2015, debat - Ouderen mogen niet de dupe worden van de decentralisatie van de langdurige zorg. De Kamer debatteert met staatssecretaris Van Rijn (Welzijn) over de bezorgdheid van gemeenten en huisartsen.

Is er voldoende zorg voor zieke ouderen en gehandicapten? Van Rijn vindt het na vier weken nieuw beleid veel te vroeg voor een evaluatie, maar Gerbrands (PVV) betoogt dat gemeenten te weinig geld hebben voor de mooie doelstellingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg. Hulpbehoevenden verliezen hun zorg en zorgmedewerkers hun baan, constateert Leijten (SP). Dik (ChristenUnie) hoort te vaak dat gemeenten op zorg en hulp korten zonder eerst het vereiste keukentafelgesprek te voeren. Maar er zijn ook mooie initiatieven voor samenhangende zorg, meent Van 't Wout (VVD), zoals SamenOud in Stadskanaal, Veendam en Pekela. De staatssecretaris erkent dat de opgave voor gemeenten niet gemakkelijk is, maar zegt dat in vrijwel alle gevallen de continuïteit van zorg in 2015 gewaarborgd is.

De taak van huisartsen verandert

Huisartsen hebben volgens Bruins Slot (CDA) steeds meer kwetsbare ouderen in hun praktijk. Krol (50PLUS) wijst op een enquête van maart 2014, waarin veel huisartsen aangeven dat de vermindering van het aantal plekken in verzorgingshuizen onvoldoende wordt opgevangen door zorg in de buurt. Kunnen de huisartsen wel voldoende zorg leveren?, vraagt ook Dik. Dijkstra (D66) onderstreept het belang van voldoende huisartsenzorg, wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. De zorgvraag van ouderen verandert, betoogt de staatssecretaris, en die veranderingen monitort hij samen met de beroepsorganisaties. Hij verwacht eind mei een eerste resultaat te kunnen presenteren.

Casemanagers dementie vervullen belangrijke rol

De kennis van de zogenaamde casemanagers dementie mag van Bruins Slot niet verloren gaan. Zij is bang dat de afspraken met de zorgverzekeraars daarover niet goed uitwerken. Ook Wolbert (PvdA) en Dijkstra schetsen de waarde van deze "superspecialisten". Dik benadrukt het belang van de specifieke relatie die casemanagers met hun cliënten hebben. Zeker bij dementie doet zo'n persoonlijke band ertoe, erkent Van Rijn. Hij zegt op korte termijn een brief toe over dementiezorg, omdat hij vindt dat er "zeer zorgvuldig met de bestaande situatie moet worden omgegaan".

De Kamer stemt op 3 februari over de ingediende moties.

Bron: Tweede Kamer

 

 

Terug


Gratis nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de wereld van zorg & hulp? Meld je aan

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante