Van Rijn: Belangrijke stappen verbetering ouderenzorg gezet

27-06-2015 13:17

De eerste belangrijke stappen om de kwaliteit van de ouderenzorg in Nederland te verbeteren, zijn gezet. Het schrappen van onnodige regels in begonnen en 200 vernieuwde zorgaanbieders hebben de ruimte gekregen om te vernieuwen. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn vrijdag aan de Tweede Kamer in de voortgang 'Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen'.

Van Rijn: 'Mensen in een verpleeghuis verdienen een waardig leven en hun zorgverleners moeten trots kunnen zijn op hun werk. Deze eerste resultaten vormen een mooi begin, maar de weg is lang en mijn inzet dus onverminderd groot. De kwaliteit moet verder omhoog, want kwaliteit van zorg is kwaliteit van leven.'

Schrappen administratieve lasten

De zogenaamde CQ-index - een manier om kwaliteit in de ouderenzorg te meten - wordt per 1 januari 2016 geschrapt. De index en keurmerken waren vaak niet zinvol en gaven onvoldoende zicht op kwaliteit. Ze zijn vaak genoemd als administratieve last en worden daarom vervangen door een nieuwe - nog te ontwikkelen - manier om naar kwaliteit te kijken.

Ruimte voor 200 vernieuwende zorgaanbieders

Het aantal aanmeldingen om mee te doen aan de vernieuwing van de ouderenzorg is de afgelopen tijd snel opgelopen. Maar liefst 175 concerns hebben zich met in totaal 700 locaties aangemeld. Daaruit worden de meest ambitieuze locaties geselecteerd. Deze voorbeelden dienen de norm te worden voor andere verpleeghuizen. Om dat te bereiken, worden hun bevindingen verzameld en gedeeld.

Brede betrokkenheid

Het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg is een fundamentele verandering, die niet van vandaag op morgen gereed zal zijn. Breed draagvlak is bij deze verandering essentieel en daarin is de afgelopen vier maanden door de staatssecretaris fors geïnvesteerd. Dat heeft geleid tot een grote groep koplopers van professionals, aanbieders, zorgkantoren en andere betrokkenen. Zij vervullen de voortrekkersrol.

Extra middelen

Bij de presentatie van het Plan Waardigheid en Trots heeft Van Rijn aangegeven te bezien of en zo ja welke middelen zouden kunnen worden vrijgemaakt om de uitvoering van dit plan te versterken. De Kamer zal ten behoeve van de begroting 2016 nader geïnformeerd worden over de besluitvorming hierover in relatie tot het verbeteren van de kwaliteit van verpleeghuizen.

Waardigheid en trots

Van Rijn presenteerde op 11 februari 2015 zijn plan 'Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' als startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Speerpunten daarbij waren kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie.

Hervorming langdurige zorg

De hervorming van de langdurige zorg is er op gericht de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid van de bij de langdurige zorg te versterken en te verbeteren. Dat doen we door de bij de ondersteuning thuis meer rekening te houden met persoonlijke omstandigheden en versterking van de wijkverpleging. Maar ook door bij de instellingszorg meer rekening te houden met de specifieke zorgvraag per cliënt en niet alleen te ‘zorgen voor’, maar ook te ‘zorgen mét’ familie en vrienden.

Bron: Rijksoverheid

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante