Beoordeel zelf verbeterplannen verpleeghuiszorg Van Rijn

12-06-2015 12:10

V&VN zoekt 50 verpleegkundigen en verzorgenden die de vernieuwingsplannen van verpleeghuiszorginstellingen in het kader van het plan Waardigheid en Trots willen beoordelen. Op 3 juli is er een bijeenkomst van het ministerie van VWS in Nieuwegein waar de verbeterplannen worden gepresenteerd. Geef je op en praat mee over de kwaliteit van de intramurale verpleeghuiszorg.

Een onderdeel van het plan Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen van staatssecretaris Van Rijn is een vernieuwingsprogramma, waarbij aan 200 verpleeghuislocaties met de ambitie om best practice te worden de ruimte wordt geboden deze ambitie waar te maken.
Het ministerie van VWS en de TaskForce Waardigheid en Trots (met V&VN, NPCF, LOC, ActiZ, BTN, Verenso, ZN, IGZ en het Kwaliteitsinstituut) dagen verpleeghuizen uit om de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren en als voorbeeld te dienen voor de rest van de sector.

Doelstelling
Het doel van het plan is dat bejegening, aandacht, service en medische zorg aansluiten bij wat de cliënt wil en nodig heeft. Naasten krijgen alle ruimte om de cliënt te blijven helpen. De cliënt conformeert zich niet aan de regels en routines van de instelling, maar de instelling en haar professionals doen al het mogelijke om de cliënt een waardige laatste woonplaats te bieden; zo thuis als mogelijk.

Dat betekent dat de relatie tussen cliënt, zorgverlener en informele zorg centraal staat. Er zijn al verschillende goede voorbeelden. Maar sommige aanbieders lopen aan tegen (vermeende) regels en tradities aan of het ontbreekt aan veranderkennis en -kunde. Zij krijgen de ruimte om hun ambitie te realiseren.

Deze doelstelling moet ook tot uitdrukking in de vernieuwingsplannen, die 3 juli worden beoordeeld.
In het traject is een duidelijke stem gegeven aan de cliëntenraden en zorgprofessionals. Zij spelen op 3 juli een belangrijke rol in de beoordeling van plannen.

Het traject

  • Zorgaanbieders kunnen tot uiterlijk 19 juni hun voorstellen insturen.
  • Alle zorgaanbieders met een serieus voorstel worden in de gelegenheid gesteld hun voorstellen te
  • presenteren, toe te lichten en er vragen over te beantwoorden.
  • Op 3 juli is de Voice of Care-dag in het NBC in Nieuwegein.
  • Tijdens deze dag worden er gesprekstafels ingericht. Cliënt(vertegenwoordigers) en professionals voeren de gesprekken met de zorgaanbieders die voorstellen hebben gedaan.
  • Per tafel en per aanbieder is een formulier aanwezig om het voorstel van de zorgaanbieder te helpen duiden. Dit formulier is afgeleid van de brief van de staatssecretaris. De aanwezigen aan de tafel vullen gezamenlijk het formulier per aanbieder in.
  • De voorstellen waarvan de cliënten en de professionals aangeven dat deze de meeste ambitie aan de dag leggen om kwaliteit door de ogen van de cliënt te realiseren, komen op de shortlist.
  • De formulieren worden verzameld en verwerkt. De meest ambitieuzen gaan door, met als streefgetal 200.

Aanmelden
We zoeken nog 50 mensen voor 3 juli (hele dag). Je hoeft geen lid te zijn van V&VN, wel moet je werkzaam zijn in de intramurale verpleeghuiszorg. De reiskosten worden vergoed. Aanmelden kan door een email te sturen en je telefoonnummer door te geven aan Monique Verkerk (m.verkerk@venvn.nl) en Paulien den Bode (p.bode@venvn.nl).

Bron: V&VN

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante