Breng niet alleen de begroting op orde, maar ook de zorg

21-05-2012 16:53

Het verplichte eigen risico naar 350 euro, een ziekenhuispatiënt betaalt straks 7,50 euro per dag en er wordt verder gesnoeid in het basispakket. 'Deze maatregelen uit het Lenteakkoord zijn flinke lastenverzwaringen voor patiënten, zonder dat daar iets tegenover staat,' zegt Wilna Wind, directeur van Patiëntenfederatie NPCF. 'Zo'n ligtax van 7,50 euro gaat rechtstreeks de bureaucratie in.'

Volgens de NPCF geven de voorgenomen maatregelen geen blijk van visie om de kwaliteit van zorg te verbeteren en het zorgstelsel gezond en betaalbaar te houden. 'Het klinkt alsof het laatste gat op de begroting nog gedicht moest worden. Terwijl het juist zo ongelooflijk van belang is dat we nu fors gaan investeren in preventie en dat we vaart maken met het benutten van alle ehealthmogelijkheden. Wij willen toe naar een oplossing voor de betaalbaarheid en houdbaarheid van de zorg. Daar zijn echte keuzes voor nodig.'

Patiëntenfederatie NPCF ziet mogelijkheden voor maatregelen die aan de ene kant besparingen opleveren en aan de andere kant de kwaliteit ten goede komen. Een belangrijke verandering die daarvoor moet worden ingezet, is het samenvoegen van de aparte budgetten voor huisartsen en ziekenhuizen tot één geldstroom waar ze samen verantwoordelijk voor zijn.

Tot nu toe worden artsen betaald per verrichting. Dat leidt ertoe dat de kosten stijgen. Want hoe vaker een arts opereert, hoe meer hij verdient. Daarbij is het voor een patiënt lang niet altijd nodig om door een specialist gezien te worden. 'Daarom moeten we het zó organiseren dat een patiënt zoveel mogelijk wordt geholpen door zorgverleners bij hem in de wijk; huisartsen, en ook maatschappelijk werk en vrijwilligers die veel kunnen betekenen voor mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn. Pas als het écht niet anders kan, moet een patiënt naar het veel duurdere ziekenhuis,' licht Wilna Wind toe.

'Met één zorgbudget per regio waaruit alle zorg betaald wordt, zal dat gebeuren en zal ook de samenwerking beter van de grond komen. Daar plukt de patiënt de vruchten van.'

De NPCF hoopt met dit voorstel gehoor te krijgen bij de politiek. 'Wij zijn ervan overtuigd dat dit de weg is, in het belang van patiënten en van de portemonnee van iedereen die premie betaalt. De hap-snapmaatregelen die we tot nu toe hebben gezien, zoals een ligtax en een forse verhoging van het eigen risico brengen ons niks anders dan een hoge rekening,' zegt Wilna Wind.

Bron: NPCF

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante