BZK ondersteunt '3-D communicatie' met burger

27-02-2015 17:41

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een programma opgezet om gemeenten te begeleiden bij hun communicatie met de burger op het sociaal domein: het programma Versterking beantwoording eerstelijns burgervragen.

Gemeenten hebben begin dit jaar een aantal grote taken in het sociaal domein van het Rijk overgenomen. Dat betekent dat ze hun processen anders moeten inrichten, ook op het gebied van de communicatie met de burger. Staat de burger echt centraal, wat verwachten burgers van de gemeente, wat kunnen en willen burgers zelf doen? Een goede communicatie is belangrijk bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein die gemeenten van het Rijk hebben overgenomen.

Leiden
Het programma Versterking beantwoording eerstelijns burgervragen is onlangs op bezoek geweest in Leiden. De medewerkers van het programma hebben daar op verzoek van de gemeente Leiden gekeken hoe de gemeente haar communicatie richting de burgers heeft georganiseerd en hoe die eventueel verbeterd kan worden.

Daar bleek dat de digitale dienstverlening op het sociale domein verder versterkt kan worden. Onder andere door meer aandacht voor burgergerichtheid op de website van de gemeente.

Concrete afspraken
Tijdens het bezoek zijn concrete afspraken gemaakt over de stappen die de gemeente gaat zetten om de communicatie met de burger te verbeteren. Bijvoorbeeld: over de inzet van een centrale webredactie, over technische toepassingen, meer beeld en minder tekst, en structureel overleg tussen Communicatie, KCC en Sociaal Domein.

Meer informatie
Wilt u meer weten over begeleidingsmogelijkheden van het programma Versterking beantwoording eerstelijns burgervragen? Neem dan contact op met Monique Barnhoorn (monique.barnhoorn@minbzk.nl) of Arjen Kroes (arjen.kroes@minbzk.nl).

Bron: VNG

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante