CAK: Vragen en antwoorden over beschikking zorg thuis 2015

06-03-2015 15:54

Vanaf 27 februari verstuurt het CAK de beschikkingen voor zorg thuis 2015. Op deze beschikking staat uw maximale periodebijdrage voor 2015. 

Wilt u weten wat u per periode moet betalen?

Op de beschikking staat uw maximale periodebijdrage. Dit is het bedrag dat u maximaal per periode van 4 weken moet betalen. U betaalt nooit meer dan de maximale periodebijdrage. Minder kan wel. Het bedrag dat u werkelijk per periode betaalt staat op de factuur. De factuur ontvangt u na de beschikking. Het bedrag op de factuur is afhankelijk van de zorg of ondersteuning die u ontvangt. 

Waarom is de maximale periodebijdrage hoger dan vorig jaar?

Vanaf 1 januari 2015 is de Wtcg-korting op de eigen bijdrage afgeschaft. Deze korting werd tot en met 2014 automatisch van de eigen bijdrage afgetrokken. Vanaf 2015 bestaat deze korting niet meer. Hierdoor kan uw eigen bijdrage hoger zijn.

Heeft u nog geen beschikking ontvangen?

Het CAK verstuurt de beschikkingen vanaf 27 februari tot half maart. Om u een beschikking en factuur te kunnen sturen, heeft Het CAK gegevens nodig van de zorg of ondersteuning die u ontvangt. Deze gegevens krijgen zij van uw gemeente of zorgaanbieder. Als Het CAK deze gegevens niet heeft ontvangen, kunnen zij u geen beschikking en factuur sturen. Zodra zij de gegevens hebben ontvangen, sturen ze u een beschikking en een factuur. U hoeft hiervoor niets te doen.

Hoe weet ik hoeveel eigen bijdrage ik straks moet gaan betalen?

Op de website van Het CAK is een rekenprogramma beschikbaar. Hiermee kunt u zelf de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen. 

Ontvangt u begeleiding?

Vanaf 1 januari 2015 valt begeleiding onder de Wmo. Het CAK stuurt de beschikking en de factuur voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.

Heeft u een modulair pakket thuis?

Voor het modulair pakket thuis betaalt u een eigen bijdrage voor zorg thuis. Het modulair pakket thuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CAK stuurt de beschikking en de factuur voor het modulair pakket thuis.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van Het CAK

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

 

 

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante