CBS: Compensatie voor chronische-zorgkosten het hoogst in Groningen en Limburg

02-03-2015 14:08

In 2013 ontving één op de vijf volwassenen een financiële tegemoetkoming in de kosten voor chronische zorg. In totaal was hier ruim een half miljard euro mee gemoeid. De tegemoetkomingen, zijn deels inkomens- en leeftijdsafhankelijk. De laagste inkomens kregen de hoogste bedragen, ouderen (65-plus) kwamen het vaakst in aanmerking voor zorgcompensatie. De compensaties zijn het hoogst in gemeenten in Groningen en Limburg. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Een vijfde van de Nederlanders krijgt zorgcompensatie

Bijna een  op de vijf Nederlanders van 18 jaar en ouder ontving in 2013 zorgcompensatie in de vorm van de Compensatie eigen risico en/of de algemene tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De CER werd uitgekeerd aan mensen die door hoge zorgkosten het volledige verplichte eigen risico van de zorgverzekering al hebben gebruikt. Dergelijke overschrijdingen komen niet alleen voor bij chronisch zieken of gehandicapten maar spelen ook bij mensen die incidenteel een dure medische behandeling hebben ondergaan. De algemene tegemoetkoming Wtcg was een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten die voortkomen uit een chronische ziekte of handicap. Deze Wtcg is afhankelijk van het inkomen. Beide tegemoetkomingen zijn per 1 januari 2015 afgeschaft. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor de compensaties voor hoge zorgkosten.

Lees het hele artikel via CBS

 

Terug

© 2012 - 2016 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante