CG-raad en Platform VG gaan samen verder onder de naam "Ieder-In"

21-10-2013 13:47

Per 1 januari 2014 gaan de CG-Raad en Platform VG verder als één organisatie onder de naam Ieder-In. De nieuwe koepelorganisatie leder-In vertegenwoordigt tegen de 250 cliënten- en patiëntenverenigingen die landelijk en lokaal actief zijn voor hun achterban. De achterban van Ieder-In zijn mensen met een lichamelijk en/of verstandelijk beperking en chronisch zieken. Gezamenlijk met de lidorganisaties behartigt de nieuwe organisatie de belangen van meer dan twee miljoen mensen in ons land.


Ieder-In wordt het grootste netwerk in Nederland voor de belangenbehartiging van mensen met een beperking of chronische ziekte. In  het eerste kwartaal van 2014 zal het landelijk bureau verhuizen naar een nieuwe kantoorruimte. Het nieuwe kantoor is gevestigd in hetzelfde kantorengebouw waar CG-Raad en Platform VG nu gehuisvest zijn (Churchilllaan 11, Utrecht).


Inclusieve samenleving
Ieder-In maakt zich sterk voor de inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Het is een samenleving die bewust mogelijkheden schept zodat iedereen naar vermogen kan deelnemen aan het leven van alledag. Het leven van alledag beslaat veel terreinen, zoals wonen, werken, leren, reizen en recreëren. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten hieraan mee kunnen doen, en wel op een manier die bij hen past, en zo nodig met op de persoon toegesneden zorg en ondersteuning.


De maatschappijvisie van Ieder-In wordt ondersteund door het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag zal Nederland in 2015 ratificeren. Ieder-In wil een belangrijke bijdrage leveren aan de uitvoering van het verdrag en het daadwerkelijk toegankelijk maken van de maatschappij voor haar achterban.

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorgvakantie

Sitemap | Disclaimer
Privacy beleid (AVG)

 

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante