CG-Raad en Platform VG: Participatiewet dreigt onuitvoerbaar te worden

01-02-2013 19:04

De Tweede Kamer laat werkgevers en werknemers aan hun lot over en gemeenten komen in een financiële klempositie te zitten. Dat concluderen CG-Raad en Platform VG na het eerste debat dat de Tweede Kamer gisteren voerde over de Participatiewet. Op alle onderdelen van de wet is de Tweede Kamer verdeeld. De wet dreigt voor alle betrokkenen onuitvoerbaar te worden.


Over het doel van de nieuwe wet bestaat geen onduidelijkheid: de participatiewet moet leiden tot de inclusieve samenleving. Mooie woorden zonder daden. De Participatiewet dreigt een wet te worden met heel veel onzekerheid voor alle betrokkenen: voor de werkgevers, voor gemeenten maar vooral voor de mensen voor wie de wet bedoeld is.


Rechtsonzekerheid
Gemeenten krijgen maximale beleidsvrijheid, maar moeten ook fors bezuinigen. Tegenover deze beleidsvrijheid en bezuinigingsnoodzaak van gemeenten, staat de volledige rechtsonzekerheid voor werkzoekenden en werkgevers: geen waarborg op reintegratievoorzieningen, geen recht op compensatie en geen mogelijkheid voor een PGB of participatiebudget.


Sociale Werkplaats
Het debat werd beheerst door de financiële molensteen van de Sociale werkplaats (SW). De SW wordt op termijn afgebouwd, waarbij uiteindelijk in de budgetten wordt uitgegaan van 30.000 plaatsen voor beschut werk. Maar dit aantal is geen verplichting voor gemeenten.
Hoewel op papier niet wordt getornd aan de rechten van huidige SW-ers en Wajongers zijn de gevolgen groot. Er wordt zeer ingrijpend bezuinigd op de budgetten voor ondersteuning en re-integratie.


“Iets kunnen doen”
De bezuinigingen op de re-integratie en de Sociale Werkvoorziening veroorzaken dat andere groepen (toekomstige) arbeidsgehandicapten - zoals Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden) en mensen met een relatief zwaardere ondersteuningsbehoefte -  nergens op kunnen rekenen.


Dit probleem wordt richting gemeenten afgekocht met zogenaamde maximale beleidsvrijheid. Echter tegenover deze maximale beleidsvrijheid voor gemeenten staat minimale zekerheid voor de burgers. Zoals de wet er nu uit gaat zien, staat er alleen in dat gemeenten “iets kunnen” doen om de participatiekansen voor mensen te laten toenemen.


Verdeeldheid over quotum
Het kabinet houdt vast aan het quotum, maar de Tweede Kamer is opmerkelijk verdeeld. De liberalen en socialisten zijn voor, de confessionele en meer behoudende partijen tegen. Daarnaast heerst er veel onduidelijkheid. Hoe hard is het quotum? Is het (tijdelijk) noodzakelijk als stok achter de deur? Wordt nu er gerekend met 100.000 of 170.000 nieuwe banen? Hoe wordt het 5% criterium toegepast: gaat dit gelden per branche, per werkgever of kan er uitgeruild worden?


Als werkgevers en werknemers niet kunnen rekenen op noodzakelijke voorzieningen, zoals een no-risk polis en ondersteuning dan leidt een quotum niet tot meer banen.


Decentralisatie en rechtspositie
De rechtspositie van de burger dreigt ingrijpend te verslechteren als gevolg van de overheveling van taken naar gemeenten. De staatssecretaris lijkt niet voornemens het compensatiebeginsel op te nemen in de Participatiewet. CG-Raad en Platform VG vinden dit een zeer zorgelijke ontwikkeling.


Moties
Het debat krijgt een vervolg. Binnen nu en twee weken is er een zogenaamd voortgezet algemeen overleg (vao). Voor dit vervolgoverleg bereiden verschillende Kamerleden moties voor. Lobby-medewerkers van de CG-Raad en Platform VG volgen deze voorbereidingen op de voet en zullen zich maximaal inzetten om de noodzakelijke verbeteringen in de participatiewet doorgevoerd te krijgen. Verbeteringen die leiden tot een grotere rechtszekerheid voor werkgevers en werknemers, zodat deze wet daadwerkelijk gaat bijdragen aan een toename van de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking.

Bron: CG-Raad

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante