CG-raad: Verhoging eigen risico; bezint eer ge begint

16-06-2012 16:40

Maandag 18 juni spreekt de Tweede Kamer over de verhoging van het eigen risico. De CG-Raad is kritisch over de voorgestelde verhoging naar 350 euro en de bijbehorende compensatie. CG-Raad vindt dat de rekening voor oplopende zorgkosten niet ieder jaar doorgeschoven moet worden naar patiënten. CG-Raad pleit voor structurele hervorming in de zorg en voor een beter op de doelgroep gerichte compensatie.


De CG-Raad vindt echte hervormingen in de zorg noodzakelijk. De nadruk moet komen te liggen op ‘passende zorg’ en versterking van de eerstelijn. Het nodeloos doorsturen naar dure voorzieningen kan dan worden beperkt. Ook het aanpakken van perverse productieprikkels in de zorg en het beperken van de torenhoge salarissen van medisch specialisten is broodnodig.


Kaasschaaf
De CG-Raad betreurt het zeer dat de partijen van de lentecoalitie niet hebben gekozen voor echte hervormingen in de zorg. De coalitie kiest voor de aloude kaasschaafmethode: verhoging eigen risico, liggeld voor verblijf in het ziekenhuis, vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor AWBZ en Wmo. Op deze wijze wordt de rekening doorgeschoven naar mensen met zorgkosten zonder dat duidelijk is hoe de macrokosten van de zorg beheersbaar worden.


Compenseer gericht
Verhoging van het eigen risico leidt bovendien tot een verdere verslechtering van de inkomenspositie van chronisch zieken ten opzichte van mensen zonder zorgkosten. De verhoging van het eigen riscio wordt weliswaar gecompenseerd, maar alleen voor mensen met een laag inkomen (tot 115% van het wettelijk minimumloon). CG-Raad vindt dat de compensatie beter gericht moet worden op de doelgroep, dus op mensen met hoge zorgkosten. Wij pleiten er daarom voor de compensatie uit te keren aan mensen die meerjarig hun eigen risico vol maken.


Zorgvuldige besluitvorming
De SER werkt momenteel aan een advies over de betaalbaarheid van de zorg. De CG-Raad stelt voor dit advies af te wachten. Op basis van het SER-advies kunnen zorgvragers, aanbieders, verzekeraars en overheid een zorgagenda opstellen die gericht is op toegankelijke en betaalbare zorg. De CG-Raad pleit voor een vereenvoudiging van de premieheffing waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen. Daarnaast zijn wij voor een inkomensafhankelijk maximum aan eigen betalingen over alle stelsels heen. Wij willen de Tweede Kamer vragen hier een onderzoek naar te starten en dit onderzoek voor het begin van de formatie gereed te hebben.  

 

Debat
Maandag 18 juni debateert de Tweede Kamer over de wetswijziging Zorgverzekeringswet en AWBZ. Het debat zal voor een groot deel gaan over de verhoging van het eigen risico. Het debat is te volgen via de website van de Tweed e Kamer/Live Debatten.

Bron: CG-Raad

 

 

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante