CIZ onderzoekt de zorgbehoefte van ruim 12.000 Wlz-indiceerbaren

24-10-2015 16:13

Ruim 12.000 cliënten maken gebruik van het Wlz-overgangsrecht, waarmee zij een indicatie hebben voor de Wet langdurige zorg (Wlz) tot eind 2016. Het CIZ onderzoekt tussen september 2015 en juni 2016 de zorgbehoefte van deze cliënten. In deze periode neemt het CIZ contact op met deze cliënten of hun vertegenwoordiger. Voor 1 juni 2016 ontvangen de cliënten een nieuw indicatiebesluit voor hun zorg vanaf 1 januari 2017.

De regeling Wlz-indiceerbaren is voor cliënten met een zware zorgbehoefte die in 2014 hiervoor zijn aangemeld. Zij ontvangen in 2015 zorg vanuit de Wlz, zonder dat het CIZ de indicatie hiervoor vooraf inhoudelijk heeft getoetst. Het ministerie van VWS heeft in de zomer van 2015 besloten het Wlz-overgangsrecht te verlengen tot en met 31 december 2016 zodat cliënten en alle bij de zorg betrokken organisaties voldoende tijd krijgen om de benodigde zorg goed te organiseren. Deze nieuwe einddatum betekent dat deze groep tot 1 januari 2017 dezelfde indicatie behoudt. Al deze cliënten zijn inmiddels geïnformeerd over de verlenging en ontvangen van het CIZ hun verlengde indicatiebesluit voor 2016 in september per post.

Nieuwe indicatie voor zorg vanaf 1 januari 2017

Voordat het Wlz-overgangsrecht per 31 december 2016 afloopt, indiceert het CIZ vanaf september 2015 de zorgbehoefte van deze ruim 12.000 cliënten. Zij ontvangen voor 1 juni 2016 een nieuw indicatiebesluit dat 1 januari 2017 ingaat. Het CIZ stelt op basis van de actuele (medische) gegevens vast welke zorg een cliënt nodig heeft. Bij een indicatieonderzoek in het kader van de Wlz, neemt een medewerker van het CIZ altijd persoonlijk contact op met de cliënt en/of diens vertegenwoordiger om de zorgbehoefte en het indicatiebesluit te bespreken.

Indien het CIZ een indicatiebesluit afgeeft voor de Wlz, betekent dit bijna altijd een levenslange indicatie. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend  24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Het betreft vaak jeugdigen en volwassenen met een ernstige beperking en kwetsbare ouderen. Wlz-zorg kan thuis of in een instelling gegeven worden.

Het kan ook zijn dat het CIZ vaststelt dat de zorgbehoefte niet thuishoort in de Wlz, maar in één van de andere zorgwetten: de Wmo 2015, de Jeugdwet of de Zorgverzekeringswet. In dat geval adviseren wij de cliënt zijn zorgbehoefte te bespreken met zijn gemeente of zorgverzekeraar.

Meer informatie leest u in de Vraag en antwoord over dit onderwerp.

Download Infographic

Download de folder 'Uw herindicatie. Waarom en hoe?'

Bron: CIZ

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante