Cliënt ontbreekt in Plasterks visie op decentralisaties

22-02-2013 11:21

Minister Plasterk is de coördinerend minister voor de komende decentralisaties van AWBZ-zorg,  arbeidsparticipatie en jeugdzorg. In een brief aan de Tweede Kamer geeft hij aan wat het kabinet van plan is. Hij wil dat gemeenten op een integrale manier problemen van burgers te lijf gaan. De CG-Raad, Platform VG en Zorgbelang Nederland zijn daar blij mee. Maar ze vinden dat  één heel belangrijk aspect ontbreekt: het goed regelen van de (rechts)positie van de cliënt.


Plasterk: één pot, één loket en integrale zorg

Minister Plasterk schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het geld voor de decentralisaties straks in één pot gaat. Gemeenten mogen zoveel mogelijk zelf bepalen hoe ze dat geld gebruiken. ‘Gemeenten hoeven niet per onderdeel verantwoording af te leggen’, aldus Plasterk. Plasterk wil af van de 'potjesterreur', die er volgens hem voor zorgt dat mensen niet altijd geholpen worden omdat het specifieke potje met hulpgeld leeg is. ‘Het is aan de gemeenten om de beste keuze te maken’, zegt hij. Gemeenteraadsleden moeten de gemeenten bij de les houden. De minister wil dat gemeenten ‘integraal’ zorg en begeleiding gaan bieden. Er komt één gemeente-medewerker die alle problemen van één huishouden in kaart brengt. Zo kan de gemeente gericht ondersteuning en begeleiding bieden: ‘één gezin, één regisseur, één plan’. Plasterk verwijst naar het project De Kanteling in de Wmo. Hierbij wordt met de betrokken burger in ‘een keukentafelgesprek’ bekeken welke problemen zich voordoen en welke (integrale) oplossingen mogelijk zijn. 


Cliëntenorganisaties: compensatieplicht, eigen regie en pgb

De CG-Raad, Platform VG en Zorgbelang Nederland vinden het goed dat de minister hiernaar verwijst. Maar zo’n verwijzing alleen is te vrijblijvend. Er moeten goede waarborgen komen dat mensen met een beperking straks ook echt maatwerk gaan krijgen. De organisaties pleiten er daarom voor de compensatieplicht uit de Wmo voor al deze decentralisaties te laten gelden. Daarmee wordt duidelijk wat het doel van zorg en begeleiding is. Namelijk: het compenseren van beperkingen in zelfredzaamheid en participatie. Plasterk wil dat gemeenten zelfredzaamheid van burgers faciliteren en stimuleren. Daarbij hoort ook eigen regie als het gaat om zorg en ondersteuning. Inclusief het recht op een pgb (persoonsgebonden budget). Dit punt ontbreekt helaas in de brief.


Cliënt ontbreekt in deze visie

De CG-Raad, Platform VG en Zorgbelang Nederland constateren verder dat de cliënt nauwelijks een rol krijgt toebedeeld bij het optuigen van zorg en begeleiding in de gemeenten. Plasterk schrijft dat van alle betrokken partijen de gemeenten voor ‘de grootste opgave’ staan. Hij gaat voorbij aan de enorme veranderingen die op de betrokken cliënten afkomen. De organisaties vinden dat cliënten moeten kunnen meebepalen op welke wijze zorg en begeleiding straks in hun gemeente wordt georganiseerd. Zeker in een tijd waarin de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt voortdurend wordt benadrukt, moet het vanzelfsprekend zijn dat de organisatie van zorg en begeleiding goed is geregeld.


De organisaties zijn benieuwd hoe de visie van Plasterk nu door de andere bewindslieden wordt uitgewerkt in de plannen voor de langdurige zorg, de Participatiewet en de uitwerking van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

 

Bron: Zorgbelang Nederland

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante