Cliënten met Wlz-indicatie kunnen nu ook bij MEE terecht voor onafhankelijke cliëntondersteuning

12-02-2015 16:23

Alle zorgkantoren gaan MEE inkopen voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een indicatie voor langdurige zorg. MEE biedt Wlz-cliënten informatie en advies, ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van hun persoonlijk plan en zorgplan, het kiezen van een zorgaanbieder en bemiddeling wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen. De ondersteuning die MEE biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Op welke momenten?

Cliënten kunnen een beroep doen op MEE wanneer zij behoefte hebben aan:

 • Informatie en advies
  Over het zorgaanbod in de regio, de wijze waarop de zorg geleverd kan worden,  cliëntrechten en/of wachttijden.
 • Een persoonlijk plan
  Iemand met een Wlz-indicatie kan voor het opstellen, evalueren en bijstellen van zijn persoonlijk plan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. In een persoonlijk plan kan de cliënt de invulling van zijn Wlz-zorg vastleggen: de wijze waarop de persoon zijn leven wenst in te richten, de gewenste leveringsvorm (verblijf in een zorginstelling, volledig/modulair pakket thuis, persoonsgebonden budget) en eventueel de inzet van zorgverleners.
 • Het vinden van een passende zorgaanbieder
  MEE kan de cliënt bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als deze heeft gekozen voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).
 • Een zorgplan
  Cliënten die (gaan) verblijven in een instelling, maken met de zorgaanbieder afspraken over de invulling van de zorg die worden vastgelegd in een zorgplan. Een cliëntondersteuner kan helpen bij het opstellen, evalueren en bijstellen ervan. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de zorgplanbespreking, maar ook om hen tijdens het gesprek bij te staan.
 • Bemiddeling
  De cliënt kan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner wanneer deze het met zijn zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van zijn zorgvraag:
  • Als de cliënt vindt dat de zorgaanbieder binnen de grenzen van het indicatiebesluit verkeerde, te weinig zorg of te weinig samenhangende zorg levert;
  • Als de cliënt van mening is dat de zorgaanbieder de bepalingen over de zorgplanbespreking en het zorgplan niet nakomt.

Via welke weg?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van cliëntondersteuning tot de Wlz-indicatie is afgegeven. Daarna zorgen de zorgkantoren voor voldoende aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het zorgkantoor heeft hiervoor contracten met MEE en Zorgbelang afgesloten. Het CIZ, de zorgkantoren en de zorgaanbieders moeten cliënten wijzen op het recht op cliëntondersteuning, zoals in bovenstaand schema is aangegeven. Hiermee beoogt de Wlz de positie van cliënten te versterken.

Samenhang met dienstverlening op andere gebieden

De cliëntondersteuner beziet de ondersteuningsvraag vanuit de Wlz in samenhang met andere gebieden. Zo kijkt de cliëntondersteuner bij de ondersteuningsvraag naar andere factoren die daarop van invloed kunnen zijn, zoals de omgeving en het netwerk van de cliënt.

Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij de MEE-organisatie in hun buurt of bellen met 0900 - 999 88 88 met (lokaal tarief). Zij worden dan doorgeschakeld naar de dichtstbijzijnde MEE-organisatie in hun buurt.

Voor beleidsmatige vragen kunt u terecht bij mevrouw A. (Auke) Blom, afdelingshoofd Vereniging en Organisatie, e-mail: a.blom@meenederland.nl, tel. 030 236 37 18 of de heer P. (Peter) van den Broek, projectleider, e-mail: p.v.d.broek@meenederland.nl, tel. 030 236 37 07.

Bron: MEE

 

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante