Cliëntenparticipatie in Wmo 2015

06-03-2014 16:58

Staatssecretaris van Rijn heeft de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning half januari naar de Tweede kamer gestuurd. Zorgbelang Nederland heeft de Kamer gevraagd om aandacht voor cliëntenparticipatie in het wetsvoorstel. Zie brief aan de Tweede Kamer d.d. 13 februari 2014. Twee zorgpunten worden daarin toegelicht: 


Cliëntenparticipatie

De invloed van cliënten en hun vertegenwoordigers op het gemeentebeleid is te gering in het wetsvoorstel. Het VN-verdrag in zake de rechten van personen met een handicap kent namelijk de algemene verplichting voor de overheid, dat met personen met een beperking nauw overlegd wordt over beleid dat hen aangaat. Hieraan wordt niet voldaan.

 

Ondersteuning van de cliëntenparticipatie

De ondersteuning van de inspraak door mensen met een beperking door hun patiëntenorganisaties is onvoldoende geregeld. In de brief wordt geschetst hoe vanaf de eerste decentralisaties -ruim 25 jaar geleden- die ondersteuning door de patiëntenorganisaties heeft bestaan. De zorgbelangorganisaties en diens voorgangers (RPCP’s) en de koepels van de landelijke patiëntenorganisaties spelen in die ondersteuning een belangrijke rol. In het wetsvoorstel wordt die ondersteuning door patiëntenorganisaties onvoldoende gewaarborgd.

 

De Tweede Kamer heeft 26 februari 2014 schriftelijke vragen (Verslag) aan de staatssecretaris gesteld over het wetsvoorstel. Meerdere Kamerfracties zijn ingegaan op de cliëntenparticipatie en de ondersteuning daarvan. Een citaat: "De leden van de PvdA-fractie kunnen zich voorstellen dat mensen met een beperking voor de collectieve belangenbehartiging de behoefte hebben aan ondersteuning vanuit patiënten- en cliëntenperspectief op lokaal en regionaal niveau. Hoe waarborgt de regering dat er ondersteuning door de patiëntenorganisaties en hun regionale organisaties mogelijk blijft?"

 

Zorgbelang Nederland zal de komende tijd de Kamerleden voorzien van achtergrondinformatie over dit onderwerp. Ook de staatssecretaris is rechtstreeks verzocht om de positie van de cliënt en diens vertegenwoordiger ten opzichte van de gemeente sterker te maken in de nieuwe Wmo. De antwoorden van de Staatssecretaris op de schriftelijke vragen van de Kamerleden (Nota naar aanleiding van het verslag) volgen binnenkort.


Brief Zorgbelang Nederland inzake wetsvoorstel Wmo clientenparticipatie (1).pdf

Terug

PartnersHandicare Trapliften                  

Vind zorg, hulp en informatie


 

Een vermelding of gastartikel plaatsen op de site?
Bekijk de publicatiemogelijkheden

Atlas van Zorg & Hulp

Online wegwijzer in de wereld van zorg en welzijn voor zorg- en hulpvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners.

Over Atlas van Zorg & Hulp
Contact

Een vermelding of artikel plaatsen op de site?
Publicatiemogelijkheden

Meer online wegwijzers
Atlas van Zorg & Vakantie
Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

© 2012 - 2019 Disclaimer

Atlas van Zorg & Hulp is onderdeel van Atlante